Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elever som har behov for det. Gruppene er knyttet opp mot et utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i de fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Eleven får et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Streetfood 010.JPG

Yrkesfaglig grunnutdanning restaurant- og matfag på Sandsli videregående skole

Dette er et praktisk utdanningstilbud for deg som lærer best gjennom praktisk arbeid og som ønsker å oppnå en grunnleggende yrkesutdanning. Vi legger vekt på at eleven får utviklet yrkesfaglig kompetanse og sosial handlingskompetanse som kvalifiserer for arbeid i både det private og offentlige arbeidsliv.

Som elev ved restaurant- og matfag deltar du i produksjonen til skolens kantine. Produksjonen består av ulike retter som rundstykker, baguetter, wraps, salater og varm mat. To dager i uken vil du også lage to-retters varmlunsj, og en dag i uken er du på bakeriet. Slik vil du få en trygg og forutsigbar, men fortsatt variert skoleuke, i tillegg til at du får kompetanse innenfor flere fagfelt.

Hvorfor velge et tilrettelagt opplæringstilbud hos oss?

Utdanningstilbudet er praktisk og arbeidsrettet. Vi legger vekt på å utvikle yrkesfaglig kompetanse og sosial handlingskompetanse. Du vil få tett oppfølging av kompetente og erfarne pedagoger og assistenter. Skolen har velutrustede lokaler og et godt læringsmiljø. Vi er opptatt av at våre elever skal trives på skolen, og vi har et varmt og inkluderende miljø der alle skal respektere og ta vare på hverandre. Vi har fokus på at elevene skal oppleve trygghet og mestring mens de er på skolen og i det arbeidet de gjør.

Alle som får plass på et av vårt tilrettelagte tilbud, vil følge en individuell opplæringsplan (IOP). Og vi legger opp til at elevene gradvis vil få mer og mer praksis ute i bedrift. Det er fokus på læring gjennom praksis, og store deler av skoledagen vil være på kjøkkenet. Det er også fokus på å praksisrette teoriundervisningen.

Målet er å gi elevene grunnkompetanse. Det blir lagt vekt på sosial læring og annen trening for framtidig arbeid.

Kontakt oss for mer informasjon:

Avdelingsleder Restaurant og Matfag
Profilbilde av Anne Helene Øpstebø

Anne Helene Øpstebø

Send e-post
Rådgiver
Profilbilde av Tone Gjul Gardsjord

Tone Gjul Gardsjord

Send e-post