Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud der du kan ta direkte kontakt for samtale om yrkesveiledning, sosial-pedagogiske utfordringer eller helsemessige spørsmål om psykisk og fysisk helse.

Elevmiljøet

ST Vg1.JPG

Vi har som formål å skape et godt elevmiljø her på skolen. Da mener vi at vi også vil få et godt læringsmiljø. Vi tar på alvor den nye ”arbeidsmiljøloven” for elever, det vil si at vi prøver å få et best mulig fysisk og sosialt miljø på Sandsli videregående skole.

Derfor vil vi arbeide for å forebygge negativ atferd, og å stimulere til, og forsterke, positiv atferd. Vi ønsker at skolen skal være inkluderende, at hver enkel elev skal ses og ivaretas på en måte som skaper trygghet og tillit. Det er en lang vei å gå, men vi mener å ha kommet inn på riktig vei her på skole. 

Elevinspektør

Elevinspektøren har sosialpedagogisk ansvar, er leder for elevtjenesten, og er kontaktleddet mellom ledelsen, det pedagogiske personalet og elevene.
En av de viktigste oppgavene til elevinspektøren er å sørge for elevdemokrati og et godt skolemiljø.
Elevinspektøren er videre ansvarlig for diverse forebyggende tiltak og tverretatlig samarbeid med f. eks. politi og OT/PPT. Samarbeid med russen, med fokus på trygg og inkluderende russetid for alle, hører også til under elevinspektørens arbeidsoppgaver.

Profilbilde av Hildegunn Hodneland

Hildegunn Hodneland

Send e-post 55115620

Rådgivertjenesten

Med rådgiver kan du snakke om alt som gjelder skolen, enten det er faglige spørsmål, personlige vansker eller forhold til andre elever.
Vi har to rådgivere, som har hver sine områder. 

Tone har hovedansvar for klassene på Studieforberedende Vg1 og Vg3.

Tone har ansvar for elever tatt inn på særinntaket, og for organisering av skolens spesialundervisning. 

Rådgiver
Profilbilde av Tone Gjul Gardsjord

Tone Gjul Gardsjord

Send e-post

 

Helsesøster

Helsesøster Wenche Haukanes er på Sandsli mandag, tirsdag, onsdag 08.00 - 14.00. Åpen dør, eventuelt etter avtale.

Hun kan treffes mandag-onsdag på mobil (Husk navn når dere sender sms).
Avtale hos helsesøster regnes som gyldig fravær når det er dokumentert.Bruk mobil utenom kontortid.

Hva kan du snakke med helsesøster om?

Her er noen eksempler på hva ungdom oppsøker helsesøster for:

 • Manglende trivsel - hjemme, på skolen eller blant venner
 • Søvnproblemer
 • Problemer med konsentrasjon, muskelsmerter, magesmerter, hodepine
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Prevensjon, seksualitet
 • Spiseforstyrrelser, slanking
 • Rus

Hos helsesøster kan du få gratis:

 • resept på p-piller og andre prevensjonsmidler
 • kondomer
 • gravi-test
 • testing for klamydia