Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon til Foresatte

Tilrettelegging til prøver/eksamen

Elever med særskilte behov for tilrettelegging skal snakke med rådgiveren og levere sakkyndig dokumentasjon for å søke om dette. Elever som ikke har levert søknader om tilrettelegging til eksamen innen 1. april kan ikke garanteres å få tilrettelegging. 

Klage på standpunktkarakter

Det er mulig å klage på standpunktkarakter, eller vedtak om ikke å sette standpunktkarakter (Forskrift til opplæringslova §5-1).

Fristen for å klage er 10 dager etter at standpunktkarakterene er gjort kjent for eleven i Skolearena.

Klagen skal fremsettes skriftlig og leveres til rektor. Klagen skal nevne fag og karakter det klages på. Klagen skal også inneholde en begrunnelse/årsak.

Behandling av klagen kan føre til at karakteren blir stående, eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen er endelig og da uten ny klagerett.

Programfagvalg vg1 2018 Programfagvalg vg2 2018

Søknad om permisjon

Rektor kan gi elever permisjon inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår dersom eleven kan dokumentere at fraværet skyldes en av grunnene nevnt i Forskrift til opplæringslova §3-47: Arbeid som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Søknad om fri fra opplæring for en dag leveres kontaktlærer.

Alle andre søknader om fri fra opplæring leveres skriftlig til rektor.

Det blir ikke gitt permisjon til feriereiser.

Om godkjenning av vg2 i utlandet

Vg2 i utlandet kan godkjennes ut fra reglene som går frem av rundskrivet Udir-6-2012. Skoleåret til utlandet må være slik at det kvalifiserer til Vg3, og at det oppfyller vitnemålskravene. Mer info på linken under.

Undervisningsevaluering 2017/2018 -Informasjon til elever og foresatte
hender på tast2

Eksamen og klage på eksamenskarakter

Offentliggjøring av trekk til skriftlig eksamen: Tirsdag 15. mai

Skriftlig eksamen våren 2018

 

Datoer for muntlig eksamen Vår 2018

Vg3
Trekk: fredag 8. juni
Forberedelsesdag: mandag 11. juni
Eksamensdag: tirsdag 12. juni

RM, Vg1 og Vg2 ST, Vg3
Trekk: onsdag 13. juni
Forberedelsesdag: torsdag 14. juni
Eksamensdag: fredag 15. juni

Elever får skriftlig informasjon om eksamenstrekk og eksamensdatoer på Sandslinytt for elever. I tillegg blir det avholdt informasjonsmøter trinnvis.
Elever skal sette seg inn i eksamensreglementet som ligger på Sandslinytt for elever.

Eleven kan klage på karakter på skriftlig eksamen (Forskrift til opplæringslova §5-9). Fristen for å klage er 10 dager etter at eksamenskarakterene er gjort kjent for eleven i Skolearena. Klagen må være skriftlig, men trenger ikke å begrunnes. Klagen behandles av klagenemda og eleven får ny karakter. Den nye karakteren kan være høyere eller lavere enn den opprinnelige karakteren.

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet (Forskrift til opplæringslova §5-10). 

Global-vfk.no-media-Utdanning-Skolene-Horten vgs - multimedia-Aktueltlisten-FellesSaker-Foresattilgang.jpg

Foreldrepålogging til skolearena

Skolearena er et dokumentasjonssted for elevenes fravær og vurderinger i fag. Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til skolearena.
Dette er en del av fokuset skolen har på tett samarbeid mellom skole og hjem.

Hjelp til registrering

 

Statens lånekasse

Lånekassen_smal_web.jpg

 

Alle elever i videregående skole har anledning til å søke stipend.
Alle elever som søker om støtte må søke på nett.
Takker du ja til skoleplass på Vigo.no, finner du søknaden om stipend og lån på Vigo sine nettsider.  Da bruker du vigo-kodene.

Alle kan søke på stipend hos lånekassen.  Her bruker du MinID-kodene til å logge på, les om MinID-kodene på skjema på webben eller på infohefte du kan hente i  skolens ekspedisjon.
Frist for søknad om stipend/lån for høsten  er 15. november. For stipend/lån for våren  må søknaden være innen 15. mars.
Bruk linkene til lånekassen til å finne ut mer om hvordan en søker om stipend og-eller lån.

Skoleskyss

Skolyskyss panorama.jpg


Elever som har rett på skoleskyss, får eget skolekort. Kortet gjelder på strekningen mellom hjem og skole og gir rett til to turer (inkludert overgang) i tiden mellom 05.00 og 23.00.

I Hordaland benytter elevene som hovedregel 30-dagers ungdomsbillett til skoleskyssen. Dette gjelder også elever med avstand mellom hjem og skole på over 6 km, og som ikke er fylt 16 år. Det betyr at funksjonsfriske elever under 20 år, som bor innenfor definerte områder med tilfredsstillende kollektivtilbud på fritiden, ikke har rett på gratis skolereisekort. De må løse ungdomsbillett om de ønsker skyss.