Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Medier og kommunikasjon

Er du interessert i fortellerteknikk, mediepåvirkning og utforming av budskap? Ønsker du i tillegg studiekompetanse? Da er Medier og kommunikasjon faget for deg. Studietilbudet er treårig og du kan gå videre på universitet/høyskole etter fullført og bestått utdanning.

Medier og Kommunikasjon Studieforberedende

Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon Studieforberedende  er en smart vei til arbeidsliv og studier. Det beste fra studiespesialiserende kombineres med det beste fra den populære yrkesfaglige MK. Studiekompetanse fra MK gir deg mulighet til videre høyere utdanning, og du får et godt grunnlag for blant annet å bli journalist, webdesigner, lydtekniker, filmprodusent, kommunikasjonsrådgiver, eller andre yrker innenfor ledelse og administrasjon, markedsføring og undervisning.

På MK  får du jobbe praktisk  med tekst, foto, film, lyd, nye medier og grafisk design. Hos oss får du bruke profesjonelt foto og tv-utstyr, det siste innen programvare for medieproduksjon  får du installert på din PC/Mac når du er elev på MK.
Du vil også få jobbe i redaksjoner som dekker skolens Framtidskonferanse, får oppdrag om videoproduksjoner og  produsere promoarbeid for skolen og andre organisasjoner. Følg oss på FB: NGVMEDIA og vår nettportal NGVmedia.net

Du vil bli utfordret til å ta aktiv del i undervisningen og vi ønsker at våre elever har gode samarbeidsevner, er fleksible, kreative og har evne til kritisk tenking og analyse av egne og andres medieprodukter.

Å forstå mediers rolle i samfunnet er viktig i alle typer jobber, enten du velger juss, økonomi, ledelse, markedsføring, PR, journalistikk eller politikk.
Gjennom alle tre årene er det to felles programfag i uken. Mediesamfunnet og Medieuttrykk ( 5 timer + 5 timer).
I Vg2 kan du velge ytterligere 5 timer mediefag, eller et annet fag, og i Vg3 kan du velge 10 timer mediefag, eller andre valgfrie fag. Mediefagene er praktiske og teoretiske, og  læreplanene framhever det praktiske i fagene. Derfor er kreativitet og samarbeid evner vi ønsker å utvikle hos elevene, for å være framtidsrettet og la dere elevene arbeide praktisk og publisere medieproduksjonene i nettportalen NGVmedia.net.

Vi er den største MK-linjen i fylket, og kan tilby de fleste og framtidsrettede valgmulighetene i de valgfrie programfagene.  Våre medielærere har topp kompetanse og undervisningserfaring, samt yrkeserfaring  fra store deler av mediebransjen.

NGV MEDIA

Medier og kommunikasjon VG3 Påbygg 


VG2-elever som har startet på Medier og Kommunikasjon YF(Yrkesfaglig) skoleåret 2015/2016 får tilbud om Vg3 Påbygg  m/media eller ordinært påbygg.

Søk opptak               NGV MEDIA

Hvorfor velge media og kommunikasjon?

Har du lyst å bli journalist eller designer? Er du en ivrig blogger eller videoredigerer som vil lære enda mer?
Mediene omgir oss, og de gir oss daglige nyheter, kunnskap og underholdning. Tradisjonelle medier, nye sosiale medier og ny teknologi  er en del av vår hverdag. Det vil alltid være behov for fotografer, journalister, filmskapere, webdesignere, reklamefolk, grafiske designere og kommunikasjonsmedarbeidere som kan drøfte, tenke kritisk, nytt og drøfte og produsere innhold.

Velg knappen NGVMEDIA under og se mer av våre elevarbeid.

Teori og praktisk læring


Skoledagene hos oss er varierte. Du kan lage en reportasje eller reklamefilm den ene uken og en logo eller en bildereportasje den neste. Vi har profesjonelt utstyr og dataprogram som mediebransjen bruker. Parallelt med ulike former for praktisk arbeid vil du få teoretisk innføring i design og produksjon, og ikke minst lære om hvordan mediene fungerer i dagens samfunn.

Felles programfag


Alle årstrinn har ti uketimer i felles mediefag. Her vil du lære om medienes plass i samfunnet, formidlingsteknikker, uttrykkshistorie og journalistikk blant annet. Du vil også lære om sosiale mediers plass i vårt moderne samfunn, om ulike sjangere du kan formidle et budskap i, om reklame, medienes påvirkning for å nevne noe. Du vil også få innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk. Du lærer om og praktiserer layout og relevante digitale verktøy.

Det nye programmet gir deg innføring i digitale verktøy og knytter dem sammen med allmenndannende fag. I tabellen fag og timefordeling finner du oversikt over alle fagene i det treårige utdanningsprogrammet.

Valgfrie programfag

I tillegg til felles programfag vil du kunne velge mellom fem valgfrie programfag. Disse er tekst, bilde (foto og film), lyd-design, grafisk design og nye medier. Første året er det bare felles programfag, andre året er det fem timer til valgfritt programfag og tredje året er det ti timer.

Les mer på Udir Søk opptak

Fag og timetall

Fag og timetal
Fag  (gammel yrkesfaglig modell) Timetal Vg3 Påbygg
Sum timetal per uke 35
Mediekommunikasjon 0
Mediedesign og medieuttrykk 0
Medieproduksjon 0
Valgfag tekst/lyd/bilde 5
Norsk 10
Engelsk 0
Matematikk 5
Naturfag 3
Kroppsøving 2
Samfunnsfag 0
Historie 5
Prosjekt til fordypning 0
Medier og kommunikasjon 5
Fag og timetal
Fag  (NY studiespesialiserende MK) Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Sum timetal per uke 35 35 35
Religion og etikk 0 0 3
Norsk 4 4 6
Naturfag 5 0 0
Engelsk 5 0 0
Fremmedspråk 4 4 0
Samfunnsfag 0 3 0
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 5 3 0
Mediesamfunnet 5 5 5
Medieuttrykk 5 5 5
Valgfritt programfag 0 5 10

Ta kontakt

Avdelingsleder Medier og Kommunikasjon Profilbilde av Astrid Synnøve Aas

Astrid Synnøve Aas

Send e-post