Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Knutepunktskolen hørselshemmede

En knutepunktskole tilbyr opplæring tilrettelagt for døve og tunghørte elever med ulike behov. Elevene er tatt inn ved ett av skolens studietilbud, eller på studietilbud ved samarbeidsskole i nærområdet, og undervisningen gis i klasser med vanlig størrelse eller i mindre grupper.

Som ressursskole  tilbyr vi undervisning som er spesielt godt tilrettelagt for døve og tunghørte. 

Vi har:

  • god akustikk i alle rom
  • teleslynge i auditorier og skoletorg
  • FM-anlegg og lydutjevning i mange klasserom
  • tegnspråktolker med høy kompetanse i tolking av fag på videregående nivå
  • videokonferanseutstyr og annen teknologi som støtter undervisning av hørselshemmede
  • mange lærere med erfaring fra undervisning i knutepunktskolen
  • mange ansatte som kan kommunisere på tegnspråk
  • kontinuerlig kursing av ansatte

Vårt mål er at alle i knutepunktskolen skal få tilrettelagt undervisningen slik at elevene ikke sitter igjen med ubrukte evner. Nordahl Grieg skal være ledende på teknologisk, forskningsbasert og entreprenøriell læring og undervisning. Vi tror denne satsingen kommer knutepunktelevene til gode og kan gi de et forsprang i videre studier eller i arbeid.

 Les mer om våre ulike studietilbud på skolens hovedside. I samarbeid med nærskolene Slåtthaug, Stend og Sandsli  vgs., tilbyr vi et bredt spekter av øvrige programområder.

Bor du utenfor Bergen eller nærområdene, og har tegnspråk som ditt førstespråk (jfr. §3.9 Opplæringsloven) kan du søke om plass i botilbudet til knutepunktskolen.
Elevboligen drives av Signo Dokken.

Mer om botilbud

HVORDAN SØKER JEG?

Du bør søke hjelp hos rådgiver på skolen din når du skal søke. Fristen for å søke 1. februar.

Bruk skjema for særskiltsøknad. Du finner den på hjemmesiden til inntakskontoret i hjemfylket ditt.

Navn på skole skal være Nordahl Grieg vgs. Skriv opp programområdene du ønsker å søke. Skriv Nordahl Grieg selv om du vil få undervisning i programfag ved en av samarbeidsskolene.

Søknaden skal inneholde audiogram eller annen dokumentasjon på nedsatt hørsel, evt. sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT. Eventuelle legeattester, IOP-er og andre rapporter legges ved etter behov.

Særskiltsøknaden sendes til inntakskontoret i hjemfylket ditt med kopi til Nordahl Grieg vgs

Du skal også søke elektronisk på vigo.no

 

Fagleder Knutepunktskolen
Profilbilde av Sverre Urheim Lie

Sverre Urheim Lie

Send e-post