Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av hvilke fag du velger. Det er også mulig å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr

Nordahl Grieg videregående skole tilbyr dette innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag:

  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg2 Helsearbeiderfag
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 
Søk opptak

Fag og timetall

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Helsefremmende arbeid 7 5
Kommunikasjon og samhandling 5 5
Yrkesutøvelse 5 7
Prosjekt til fordypning 6 9
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Engelsk 3 2
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Sum timetall per uke 35 35

Første året

_MWF6710.jpg

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Programfagene på Vg1 Helse- og oppvekstfag er:

  • kommunikasjon og samhandling
  • helsefremmende arbeid
  • yrkesutøving

I faget Prosjekt til fordypning kan du prøve ut ulike yrker innen helse- og oppvekstfagene. Faget er ment til å hjelpe deg i valg av utdanningsløp. Vi har et nært samarbeid med Bergen kommune og en rekke institusjoner.

I tillegg vil du ha fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Andre året

_MWF6723.jpg

Vg2 Helsearbeiderfaget

Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Dine oppgaver vil blant annet være å gi omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til mennesker som trenger det. Du får utvikle evnen til å være en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider får du en aktiv og meningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du blant annet å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn i alderen 0-18 år. Du utvikler evnen til kommunikasjon og samhandling. Videre lærer man å fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring.

veien videre

Etter å ha fullført Vg2 helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag, kan du søke lærlingplass.

Bli lærling

Ta kontakt

Avdelingsleder Arbeidstrening og Livsmestring / Helse og oppvekst
Profilbilde av Idar Kløvning

Idar Kløvning

Send e-post