Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Føresette

Denne sida inneheld viktig informasjon for føresette

Foreldremøter høst 2020

Foreldremøte vg2 onsdag 21. oktober (NB! Ikke fysisk møte. Møtet blir streamet på nett, link legges ut før møtet)


Foreldremøte vg3 torsdag 12. november

Informasjon om tidspunkt og innhold kommer.

 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Informasjon til foresatte HER

 

 

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Les forskrift her

IKT-reglement for elevar i Vestland fylkeskommune

Les reglement her

Regelverk om skulemiljø

Frå 1. august 2017 er det vedtatt eit nytt regelverk om skulemiljø.
Les skriv om dette.

Fråversgrense

Les Udir sine fråversreglar

Kjentmann

Skulen har som mål å hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.
Kontakt skulen sin Kjentmann.

Skolearena

Føresette kan følgje fråvere, karakterar og vurderingar for barnet sitt til dei fyller 18 år.
Føresette må då opprette tilgang til SkoleArena.
Les først bruksanvisning som viser kva du må gjere

Hugs at der du skal legge inn Skuleeigar må du skrive «Hordaland fylkeskommune»

Skolearena

 

Samtykkeerklæring for elevar over 18 år

I samsvar med Forskrift til Opplæringslova kan ikkje skulen kontakte foreldre/føresette til elevar over 18 år, om forhold knytt til elev, utan at eleven sjølv har gitt sitt samtykke til det.
Elevar som ønsker å underskriva samtykkeerklæring, tar kontakt med sin rådgivar.
 

Nytt i Skolearena

Føresette til elevar under 18 år får automatisk generert e-post når første timen fråver er registrert for dagen. Dette vert sendt til e-postadressa som er registrert på føresette. Føresette kan slå av dette varselet om dei vil.
I e-posten er det ei lenkje som tek føresette til ei påloggingsside. Der må dei registrere seg første gong, og kontaktlærar må inn i Skolearena og godkjenne den føresette.

Eposten vil sjå slik ut:

Det er i dag 28.08.2018 registrert fråvere på XX.
Fråveret er registrert av lærer NN.
For heilskapleg oversikt, logg deg på Skolearena og velg Fravær for å sjå fleire detaljar.

I e-posten står det også korleis føresette skal logge seg på skolearena. Det er viktig å streke under at dette ikkje er eit varsel om for mykje fråvær, heller ikkje et teikn på udokumentert fråvær. Denne eposten blir sendt ut uansett kva fråvær det er eleven har.

Skulereglement

Hordaland fylkeskommune har felles skulereglement for alle dei vidaregåande skulane:

Skulereglement

Eksamen

Ulike lenker med eksamensinformasjon

Parkeringsordning ved skulen

Ved besøk til skulen: Registrer bilnummer i Informasjonen i 1.etg når du kjem. 

Dei som parkerer på skulen sin parkeringsplass, utan å vere registrert eller ha godkjent parkeringkort plassert i bilvindauge, vil bli få bot av EuroPark.
Elevar har ikkje lov å parkere ved skulen.