Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

nyttig informasjon

Eksamen avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Les mer

Elevtjenesten ved Nordahl Grieg vgs.

er tilgjengelig både på mail og telefon. Elever kan også bruke meldingsfunksjonen på ITSL. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt hvis behov/ønske.
KONTAKTINFORMASJON

Retningslinjer hjemmekarantene

Hilsen fra rektor

Les hilsen fra rektor

Tilbud om kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetansendervisning mens skolen er stengt

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod

Les mer om tilbodet
Stenger alle vidaregåande skular

Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 25.  MARS: Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld no fram til 13. april.  Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.