Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Eksamen

Om våren arrangerer vi ordinær eksamen for alle elevene. Om høsten arrangerer vi utsatt, ny og særskilt eksamen for elever som har vært syke på ordinær eksamen eller ikke har bestått faget.

Utsatt, ny og særskilt eksamen - høst

Dersom du har rett på utsatt, ny eller særskilt eksamen på høsten må du selv melde til skolen at du ønsker å ta eksamen.

Utsatt eksamen

Dersom du har dokumentert gyldig fravær, for eksempel vært syk og har levert sykemelding, har du rett til utsatt eksamen i trekkfag. Da skal det  trekkes på nytt. Utsatt eksamen kan da bli i et annet fag enn det du var trukket ut i opprinnelig.

Ny eksamen

Dersom du får karakteren 1 ved ordinær eksamen har du rett til ny eksamen i samme fag.

Særskilt eksamen

Dersom du får karakteren 1 i standpunkt har du rett til særskilt eksamen i faget. Særskilt eksamen gjelder ikke for elever med IV

Eksamensforskrifter

 

Ordinær eksamen - vår

Vg1

Ca 20% av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg3

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål skal elevene trekkes ut til:

Studiespesialisering: Elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og til en muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.  Totalt skal alle elevene i på studiespesialiserende vg3 ha fire eksamener, en muntlig og en skriftlig.

Musikk og dans: Elevene har en obligatorisk muntlig-eksamen i dans eller musikk. For musikk er eksamen i hovedinstrument - MUS3003 - Instrument, kor, samspill - obligatorisk. For dans er det eksamen i DAN - Scenisk dans 3 som er obligatorisk. I tillegg trekkes alle elevene i to eksamener i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.