Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

foresatte

Her finner du som foresatt praktisk informasjon om skolehverdagen på Langhaugen vgs.

samarbeid skole-hjem

Veileder - forebygging av radikalisering

Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med Bergen kommune og RVTS Vest utarbeidet en veileder  for håndtering av situasjoner der man møter personer som står i fare for å bli radikalisert.

Fravær

Eleven er pliktig å melde fra om fravær samme dag. Dette gjøres ved å sende en melding til kontaktlæreren på Its Learning, via e-post, eller sms dersom dette er avklart med læreren.

Fra 1. august 2016 er det innført fraværsgrense i videregående skoler. Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil hovedregelen være at man ikke har rett til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Hvis det udokumenterte fraværet er 10-15%, og fraværsårsaken gjør det urimelig ikke å få karakter, kan rektor bestemme at det skal gis karakter. Mer utfyllende informasjon finner du i lenken under.

Presiseringer fraværsregler

  

 

Orden og adferd

Langhaugen vgs er underlagt Hordaland fylkeskommune sitt felles ordens- og adferdsreglement for de videregående skolene i fylket.

 

Orden- og adferdsreglement

  

 

Foreldremøter

I løpet av skoleåret arrangerer vi to møter for foresatte. På disse vil du få generell informasjon om skolelivet på Langhaugen og også treffe kontaktlærer og andre faglærere for klassen. Dette skoleåret finner møtene sted onsdag 24. oktober 2018 (Vg1) og tirsdag 12. februar 2018 (Vg1 og Vg2). For Vg3 blir det arrangert et orienteringsmøte mandag 18. mars.

Vurdering

Er eleven under 18 år kan du som foresatt få tilgang til vurderingene som legges inn av faglærer i det enkelte fag i skolearena.

Pålogging skolearena