Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Prøvespill og prøvedans i koronatid.

Prøvespel og prøvedans for søkjarar til musikk- og danselinja er no gjennomført. Elevane som var på prøvespel og -dans får svar i løpet av mai. Om du ikkje får epost, kontakt skulen. Tilleggspoeng blir oversendt til inntakskontoret i Vestland Fylkeskommune, som gjer opptaket i juli.

Skoledrift og endringer i tiden framover.

28.mai: All skoleundervisning fra tirsdag 2.juni vil foregå i samlet klasse.  Det vil fortsatt bli en kombinasjon av hjemmeskole og undervisning på Langhaugen. Plan for undervisningen ligger på Its learning. Det er viktig å presisere at reglene knyttet til avstand (1M) både i fellesarealer og ute fortsatt gjelder. Særskilte regler vil gjelde for dans og kroppsøving.

 

Trafikklysmodellen
Hjelp Moldova

Hjelp Moldova

Pengene som samles inn går uavkortet til den uavhengige humanitære hjelpeorganisasjonen Hjelp Moldova.