Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elever som har behov for det. Gruppene er knyttet opp mot et utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i de fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Eleven får et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Vi tilbyr

Laksevåg videregående skole tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper (4-6 elever) innen alle skolens utdanningsprogram.
• Opplæringen blir organisert gjennom individuell opplæringsplan (IOP) for den enkelte elev.
• Arbeidspraksis i vekstbedrift eller tilrettelagt arbeidsplass blir vurdert etter behov og nytte.
• I gruppe for arbeidstrening (4-6 elever) legger vi særlig vekt på å forberede eleven til et varig tilrettelagt arbeid etter videregående skole.
• I grupper for hverdagslivstrening (4-6 elever) blir det særlig vektlagt opplæring i basiskunnskap innen aktiviteter i dagliglivet.

Tilbudet er knyttet opp til disse fagene:

1HT (Grunnkompetanse/innledende)

På Laksevåg har vi to klasser knyttet opp til utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk og en klasse knyttet opp til TP.

Felles for klassene er at de har fokus på sosial kompetanse og at eleven skal ende opp med læreplass.

Lurer du på om Laksevåg vgs har ett tilbud til deg, kontakt rådgiver på ungdomsskolen, eller rådgiver/avdelingsleder på Laksevåg vgs.

Hvorfor velge Laksevåg VGS?

Elevene undervises i fellesfag som kroppsøving, norsk, engelsk, matte og praktiske fag som mat og helse og hverdagslivtrening.

I prosjekt til fordypning underviser vi i arbeidsrelaterte oppgaver som er nyttige i en fremtidig jobb. Dette i tillegg til undervisning innenfor programområdet elevene har søkt seg inn i.

Hvordan søker jeg?

Ordningen krever at eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning. Du kan søke via nettsiden vigo.no og må i tillegg fylle ut et søknadsskjema.

Søknadsfristen er 1. februar for å komme med i ordinært opptak.

Du kan kontakte rådgiver på ungdomsskolen for å få hjelp til å søke. Eller du kan kontakte Opplæringsavdelinga direkte ved spørsmål om tilbud og søking.

Informasjon fra Opplæringsavdelinga vigo.no

Første året

Arbeidstrening_J.jpg

Tilrettelagte grupper

Teknikk og industriell produksjon

Vi jobber mot grunnkompetanse innen kommunikasjon, selvstendighet og ferdigheter elevene trenger for å kunne mestre oppgaver og aktiviteter i vekstbedrift og i framtidig livsmestring.

Elevene utfører enkelt mekanisk arbeid for en bedrift, og jobber med maskiner der de bruker begge hendene.

Vi vektlegger praktiske oppgaver for å trene opp finmotorikk, konsentrasjon, utholdenhet, egenaktivitet og selvstendighet. 

Arbeidstrening_f.jpg

Studiespesialiserende:

På særskilt tilrettelagt veksler vi mellom turer knyttet til bestemte tema og forberedelse/etterarbeid til disse.

Elevene blir kjent med byen vår, og naturen og friluftsområdene i Bergen.  Vi har fokus på historie i by og nærmiljø, bygeografisk og byhistorisk kunnskap. Elevene får læring gjennom opplevelse.

Utholdenhet og motorisk trening får elevene på turer i by og i ulendt terreng. De får også busstrening og sosial trening.

Etterarbeidet består av muntlig og/eller skriftlig fremstilling (språktrening/ skrivetrening). Vi lager turlogger.

Arbeidstrening_B.jpg

Bygg og Anlegg: 

Hverdagstrening:

Her jobber vi med enkelt monteringsarbeid, bruskasser, fuglekasser og kranser. I tillegg bruker vi nærmiljøet til innsamling av materialer og øver på selvstendig arbeid.

Arbeidstrening:

Her jobber vi med enkle tømreroppgaver i arbeidshall og ute. Vi har på oss verneutstyr, bruker håndverktøy og enkelt elverktøy. Vi monterer hagemøbler, snekrer hundehus, plante kasser og rekkverk, samt påtar oss enkelt rivningsarbeid.

Felles for begge gruppe er at vi er delaktig i vedlikehold av skolens uteområder, klipper busker, planter frø, løk og lignende.

Ellers fokuserer vi på sosial kompetanse, selvstendighetstrening, utholdenhet og andre ferdigheter en trenger for å mestre et fremtidig tilrettelagt arbeid eller dagsenter.

Medier og kommunikasjon:

Vi jobber mot grunnkompetanse innen kommunikasjon, selvstendighet og ferdigheter en trenger for å kunne mestre oppgaver og aktiviteter i vekstbedrift og i framtidig livsmestring.

I mediefagene arbeider vi med foto, film og musikk i henhold til læreplanene i mediefaget. 

Vi vektlegger ulike praktiske oppgaver for å trene opp finmotorikk, konsentrasjon, utholdenhet, egenaktivitet og selvstendighet.

Kontakt

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
Profilbilde av Wenche Raknes

Wenche Raknes

Send e-post
Rådgiver for tilrettelagt opplæring
Profilbilde av Linda Kolskår

Linda Kolskår

Send e-post