Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon er en yrkesfaglig utdanning. På Vg2 kan du velge mellom mange programområder. Etter 2 år på skole er det vanlig å søke læreplass for å ta fagbrev. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Vi tilbyr

Laksevåg videregående skole har en god tradisjon innen mekaniske fag. Vi har en lærerstab med lang erfaring og bred kompetanse innen tekniske fag og industrifag. Vi kan også tilby et godt sosialt miljø, og vi gjør det vi kan for at du som elev skal trives hos oss.

På våre verksted får elevene utfolde seg praktisk. Vi har en rekke maskiner og utstyr som gir et inntrykk av det som brukes i industrien i dag.

Les om tilrettelagt opplæring

Hvorfor velge TIP?

På teknikk og industriell produksjon vil du få en opplæring som skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Du må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert.

Utdanningsprogrammet TIP er inngangsporten til en lang rekke spennende yrker innen

  • teknisk industri (som f.eks. CNC-operatør og motormekaniker)
  • offshore og oljebransjen
  • kjemisk prosess-industri
  • bilbransjen
  • møbelframstilling
Les mer om TIP på vilbli.no Elevutveksling

Første året

_dSC8652.jpg

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

I løpet av skoleåret Vg1 Teknikk og industriell produksjon lærer du blant annet å mestre teknisk tegning, fres, dreiebenk, hydraulikk, pneumatikk, montasje, sveising og HMS/dokumentasjon.

Gjennom opplæringen skal du kunne utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og evnen til kritisk vurdering.

Elever på Vg1 kan i fagene prosjekt til fordypning velge:

  • Industrimekanikerfaget
  • Kjøretøyfaget (samarbeid med Sotra vgs)
  • Kjemiprosessfaget

Vi prøver også å tilrettelegge i andre lærefag, om det er ønskelig.

Læreplan Vg1

Andre året

MWF1359.jpg

Kjemiprosess Vg 2

På Vg2 Kjemiprosess får du den praktiske og teoretiske opplæringen som trengs for å lære å styre et kjemisk eller metallurgisk prosessanlegg. Du skal lære om hvordan prosessapparatene og annet utstyr er bygget opp  og hvordan de virker.

Anleggene styres for en stor del automatisk, og du må vite hvordan dette blir gjort. Slike styrekretser inneholder målere og regulatorer, som du må kjenne til.

I anlegget brukes blant annet trykk, elektrisitet og varme. Du lærer også om kjemiske reaksjoner og fysiske forhold i prosessen.

Etter Vg2 Kjemiprosess og 2 år som lærling i bedrift får du fagbrev som fagoperatør i kjemisk prosessindustri og fagoperatør i metallurgiske prosessfag.

Aktuelle arbeidssteder: Med fagbrev kan du få arbeid innen kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, metallurgisk industri, farmasøytisk industri og produksjon av olje og gass offshore.

På Laksevåg vgs har 96,8 % av prosesselevene som har ønsket det fått læreplass siden oppstarten av linjen i 2000. Bedrifter som får flest lærlinger fra oss er Statoil, Elkem og Hydro.

Læreplan kjemiprosess Vg2
5_B.jpg

Industriteknologi Vg 2

Industriteknologi er den bredeste av TIP-retningene – den leder deg ut i hele 23 mulige yrkesfag. 

Innenfor industriteknologifagene lærer du å skjære, kutte, sage, sveise, frese, stanse, lokke og forme etter arbeidstegninger. Du vil lære å støpe og forme materialer etter skjæreverktøy og overflatebehandle materialer etter formål. Du får også jobbe med sammenføyningsmetoder og hvordan du kan håndtere gasser og kjemikalier riktig. Ikke minst får du teste og sette sammen enkle konstruksjoner ved hjelp av stål, lettmetaller og nye materialtyper. 

Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekaniske og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser.

Vi samarbeider tett med opplæringskontorene om utplassering i faget prosjekt til fordypning og videre ut i en lærlingsituasjon.

Praksis

I løpet av Vg2 har elevene praksis i en bedrift i 4 uker i 2. termin. Dette gjør det lettere å koble teori og praksis, og de får god arbeidserfaring.  

Læreplan industriteknologi Vg2

Ut i lære

Etter to år i skole kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.

Vil du vite mer om dette bruk lenkene under.

Søk læreplass Bli lærling

Kontaktinfo

Avdelingsleder
Profilbilde av Tore Gatland Kleppe

Tore Gatland Kleppe

Send e-post
Rådgiver
Profilbilde av Helge Ove Halvorsen

Helge Ove Halvorsen

Send e-post