Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtjenester

Eleven skal alltid stå i sentrum ved Laksevåg videregående skole. Her skal du få veiledning og hjelp slik at skoledagen din blir best mulig og du oppnår størst mulig læringsutbytte.

Rådgivertjenesten

Rådgiverne gir yrkesveiledning og råd om valg av studieretning og linje og om skolegang etter videregående skole. De gir også råd og hjelp til elever som har personlige og sosiale problemer. Rådgiver har taushetsplikt. Ta kontakt!

Rådgivertjenester

Skolebibliotek

Vi ønsker å bidra til at du får det beste utgangspunktet for læring og har lagt store ressurser i biblioteket som er en god og verdifull læringsarena.

Biblioteket er åpent hver dag fra 08:00 - 15:30.

Elevråd med engasjement

Vi har et aktivt elevråd som er engasjert og tar del i  beslutninger som angår både det faglige, det sosiale og  skolemiljøet generelt. Det gode samarbeidet mellom skolen  og elevrådet gjør at du som elev blir hørt i både store og  små saker. Vi er opptatt av å bidra sammen til en bra skolehverdag  for alle.

Elevrådstyre: 

  • Elevrådsleder:  Emil Nyborg
  • Nestleder: Phet Pintong
  • Sekretær: Victoria Halleraker
  • Styremedlemmer:  Oliver K. Pettit, Bendik Skogheim, Sarah S. Halseide, Malin Renate P. N. Sjo, Kay Siver Bø, Kesia Arctander, Marco Antonio Gutierrez-Torres

 

Hilsen fra elevrådslederen

Kjære alle elever, både nye og erfarne:

Velkommen til et nytt skoleår ved Laksevåg videregående skole! Først vil jeg gjerne gratulere våre ny førsteklassinger med en vel gjennomført grunnskole samt hilse til skolens andre- og tredjeklassinger etter en god sommerferie. Laksevåg videregående skole skal være et sted der du som elev opplever trygghet på veien til videreutvikling av dine ferdigheter. Dette er et arbeid elevrådet tar på alvor. Vi ønsker å gjøre din skolehverdag både lettere, tryggere og gøyere. Litt nervøsitet for et nytt skoleår er helt lov. Du skal være spent, litt forvirret, kanskje glede deg, men faktisk også grue deg. Nettopp alt dette er greit fordi du er god nok! Å lykkes å være god handler ikke bare om karakterer på skolen, men også om evnen til å skape vennskap. Grip muligheten som kommer ved et nytt skoleår - ta kontakt med nye personer, bygg vennskap og ikke vær redd for å være deg selv. Elevrådet jobber opp mot et godt sosialt miljø og forebygger en trygg skolehverdag hvor enhver elev skal bli sett, men også hørt. Døren er alltid åpen for den som måtte ønske en prat. Du er hovedpersonen i din egen skolehverdag og derfor er vårt høyeste ønske at du skal oppleve trivsel og mestring på skolen. Jeg gleder meg til å bli kjent med deg dette skoleåret!

Hjertelig hilsen Emil Nyborg

Bilbliotek_C.jpg

Studieverksted

Tilbudet ved studieverkstedet ved Laksevåg videregående skole er rettet mot  elever som har behov for tilpasset opplæring utover det som gis i klassen.

Det er også ment for elever som er kommet kortere eller lengre enn klassen, og har behov for oppfølging innen emner/kompetansemål i et fag.

Her tilbyr vi opplæring i grupper over et kortere eller lenger tidsrom, samt kurs i  læringsstrategier, studieteknikk, eksamenstrening, skrivekurs og mye mer.

Opplæringen foregår i flotte lokaler ved skolens bibliotek.

Vi fokuserer alltid på muligheter, ikke hindringer, og har stort rom for kreative løsninger.

ImG_0682.JPG

IKT-tjenesten

Trenger du  hjelp med PC, virus, nettverk eller programvare kan du  spørre skolens IKT-personell. 

IKT-avdelingen holder til i 2. etasje i A-bygget og yter brukerstøtte for både elever og lærere. Vi hjelper til med alt fra passordbytte, trådløs gjestetilgang, skademelding av PC-er og veiledning i ulik programvare.

IT-konsulent
Profilbilde av Remi Andrè Lilleskare

Remi Andrè Lilleskare

Send e-post
IT-konsulent
Profilbilde av Chris Rene Lea Paulsen

Chris Rene Lea Paulsen

Send e-post
Tlf: 55 34 99 40
_mWF1386.jpg

Kantinen

Skolens kantine finner du i B-bygget, rett til venstre etter hovedinngangen.

Kantinen er åpen hver dag fra 07:45 til 13:25.

Tirsdag til fredag kan du få varm lunsj til en rimelig pris.

Elevinspektør

Åshild Birkeland har et overordnet ansvar for yrkes- og studieveiledning. Hun er også ansvarlig for oppfølging av elevrådet.

Andre oppgaver: Forebyggende arbeid, miljøtiltak, pluss ansvar for å koordinere arbeidet med elevkonferansen "Felles Fremtid"  sammen med elevene.

Tlf.: 55 34 98 64

Elevinspektør
Profilbilde av Åshild Klokkeide Birkeland

Åshild Klokkeide Birkeland

Send e-post

Studieinspektør

Elever som ønsker å bytte eller slutte på et fag, må kontakte studieinspektør Karen Marie Fromholtz eller rådgiver.

Hun jobber også med stillingsplan og med timeplan.

Telefon: 55 34 98 66

Studieinspektør
Profilbilde av Karen Marie Fromholtz

Karen Marie Fromholtz

Send e-post