Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Stort engasjement om valget

Elever intervjuer ungdomspolitiker
Det var politikk- og menneskerettighetsklassen som stod for den praktiske gjennomføringen av valget. - Vi lærte mye både om hva partiene står for og det politiske systemet vårt, sier Henriette Hansen, som mener erfaringene fra skolevalget øker sjansen for at hun stemmer i stortingsvalget. Bildet er fra valgtorget i forrige uke. (foto: Grethe Melby)

- Vi hadde høyere valgdeltagelse enn noe stortingsvalg har hatt etter krigen, sier rektor Tove Føsund fornøyd. - Det er bra for demokratiet at også ungdommene våre forstår hvor viktig det er å bruke stemmeretten sin, og vil påvirke framtiden.

Hele 86,4 % av elevene våre brukte stemmeretten sin ved skolevalget tidligere denne uken. I 1965, det året flest gikk til valgurnene, var det 85,4 % som stemte ved stortingsvalget.

Elever intervjuer ungdomspolitiker
Nermin Hussein og Anna Cabala har medier og kommunikasjon som programfag. De benyttet anledningen til å øve seg som journalister. (foto: Grethe Melby)

- Vi spurte om hvorfor man opprettholder ordningen med sommertid siden det ikke finnes noe vitenskapelig belegg for det. Ellers stilte vi spørsmål om blant annet hva de vil gjøre i forhold til de globale klimaendringene, forsvar, migrasjon og fraværsgrensen, forteller Nermin Hussein. - Vi synes de virket godt forberedt og svarte greit for seg, bortsett fra akkurat det med sommertid, da. Det kom nok litt overraskende på dem, sier Anna Cabala med et smil.

Tradisjon for engasjerte elever

At elevene våre bruker mulighetene sine til å påvirke er ikke noe nytt. Her har vi samlet et lite tilbakelikk på tidligere saker om politisk engasjement hos elevene våre. I vår møtte Vg1-elever byråd Anna Elisa Tryti. Tidligere elevrådsleder Magnus Jellestad Hundvin ble i fjor vår valgt inn i sentralstyret til Elevorganiasjonen. Victoria Emilie Johannessen har vært leder i komité for oppvekst og skole  i Ungdommens bystyre.

Valgresultatet i år

- Vi så på resultatene fra andre skoler også, noe var ganske overraskende, men det skyldes kanskje litt fordommer, forteller Håvard Tombre. - Det var også noen funn som var mer forventet, som at KrF gjorde det bra på kristne skoler, og at Sp gjorde det bedre i distriktene enn i byene, forteller John Kristian Hansen videre. Begge går i politikk- og menneskerettighetsklassen.

Valgresultatet
Valgresultatet ved Laksevåg vgs. i forhold til landsgjennomsnittet.