Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Eksamen

Avsluttende eksamen foregår i mai og juni. Datoer for eksamen er innarbeidet i årsplanen. All relevant info om eksamen legges ut fortløpende på FYV-INFO på It's Learning. Detaljert eksamensplan blir hengt på oppslagstavlen i hallen.

Eksamen kan være skriftlig og/eller muntlig, praktisk/muntlig eller skriftlig/praktisk. Eksamenskarakter blir ført på dokumentasjonen (se avsnitt om dokumentasjon.). Får du dårligere karakter enn 2 til eksamen, har du ikke bestått og får ikke vitnemål. I de fag som ikke blir trukket ut til eksamen, står bare standpunktkarakter på dokumentasjonene.

Ingen elever må planlegge ferie i tiden fra eksamen begynner og til skoleslutt. Det er undervisning for alle klassetrinn i perioden mellom skriftlig og muntlig eksamen. 

Utsatt eksamen

Elev/privatist som har dokumentert gyldig forfall (eks. sykdom med legeerklæring) ved ordinær eksamen, har rett til å fremstille seg til utsatt eksamen i faget. Utsatt eksamen holdes i november/desember med unntak av norsk, der utsatt eksamen holdes i juni/juli. Dersom du har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekking av fag skje på nytt.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktkarakteren bortfaller.

Ny eksamen

Elev som får karakteren 1 ved eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Ny eksamen holdes i november/ desember. Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktkarakteren bortfaller.

Særskilt eksamen

Elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget eller det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke holdes. Særskilt eksamen holdes i november/desember.

Du må selv ta kontakt med skolen for å melde deg opp til utsatt, ny eller særskilt eksamen!

Rett til forlenget tid og evt. særskilt tilrettelegging

Elever med lese- og skrivevansker og elever med spesielle sykdommer kan få lengre tid ved heldagsprøver og skriftlig eksamen. Du må søke skolen om dette, og erklæring fra PPT eller lege må vedlegges søknaden. Frist for innlevering av søknad om rett til lengre tid er 1. november i høstterminen og 1. mars i vårterminen. Kontakt rådgiverne for ytterligere informasjon.

Retningslinjer for eksamen

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen Rundskriv om lokalt gitt muntlig eksamen Utdanningsdirektoratet - eksamen

Pålogging 

Pålogging eksamen Pålogging kartleggingsprøve