Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevaktiviteter

Elevrådet

er elevenes høyeste organ på skolen. Hver klasse velger en tillitselev med vararepresentant for hele skoleåret. Elevrådet består av alle tillitselevene og elevrådsstyret. Elevrådsstyret velges for 1 kalenderår om gangen.

Elevrådet behandler saker som angår elevene, og saker som skolens ledelse, lærere og elever ønsker at elevrådet skal uttale seg om. Hvis du har saker du ønsker å ta opp henvender du deg til klassens tillitselev.

Elevrådsstyret 2018-2019

 • Leder: Mohammed Egal, 2STc
 • Nestleder: Una Berntsen Seland, 1MDD
 • Økonomiansvarlig: Marcus Håland Askerhaug, 1C
 • Sekretær: Oddvin Fosen, 1MDd
 • Styremedlem: Vanja Vatle, 2MD
 • Styremedlem: Fredrik Karlsen, 1HOb
 • Styremedlem: Aina Blomberg Skare, 1C

Russen

Russestyret 2018-2019

 • President: Abukar Maye Abukar
 • Visepresident: Sarah Stokke
 • Økonomisjef: Odianne Hermansen
 • Innkjøpssjef: Malene Stadaas
 • Sekretær: Alexandra Lillebø
 • Togsjef: Malene Lunde Midtøy
 • Russeprest: Sebastian Thorsheim
 • Prevensjonsveileder: Lise Gundersen/Andrea Tengs
 • Festsjef: Andrei Catalin Staicu (Cata)
 • Knutesjef: Henrik Kristian Solvang
 • Trivselsleder: Teresa Castillo Nilsestuen
 • PR-sjef: Lotta Kobbeltveit/Caroline Hadland

Russestyret er valgt av russen ved skolen og tar opp saker som angår russen og russefeiringen.

Elevkoordinator

Elevkoordinatoren er kontaktperson for elevrådet og russen, og har ansvar for elevaktiviteter og holdningsskapende arbeid på skolen.

Elevkoordinatoren har kontor i Elevsenteret i 1. etasje. 

Elevkoordinator
Profilbilde av Heine Askeland

Heine Askeland

Send e-post