Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Høyring - forslag til felles forskrift om ordens- og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune.

I samband med fylkeskommunesamanslåinga er det utarbeidd forslag til felles reglement for skulane i Vestland. Forslaget er lagt ut til høyring.

Høyringsparter er skulane, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen, mobbeombodet, elev- og lærlingombodet. Andre som ønsker å uttale seg om høyringsutkastet kan også sende høyringssvar innan 7. november 2019.

Svar på Høyring

Leksehjelp frå onsdag 25. september!

Det blir leksehjelp i kantina kvar onsdag kl. 15.30-18.00 i tida framover. Først blir det et gratis måltid (suppe m/ brød). Så hjelper flinke frivillige frå Røde Kors deg med å øve til prøver, gjøre lekser, forberede presentasjonar, kort sagt alt av skolearbeid.

Leksehjelp
Aktivitetsdag

Aktivitetsdag

13. september hadde vi Aktivitetsdag på Fyllingsdalen vgs. Det ble ein våt fornøyelse, spesielt for dei som spilte slåball ute. Dei fleste hadde likevel ein fin dag.

Skuleval 2019

Arbeiderpartiet ble den store vinnaren i Skulevalet på Fyllingsdalen vgs. Partiet fikk 31,9 % av stemmene, meir enn det dobbelte enn det nest største partiet, som var Sosialistisk Venstreparti. 459 elever stemte ved valet.