Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tekniske fag

Teknisk fagskole gir studentene en kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillinger som krever både teknisk innsikt og lederkompetanse.

Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole er slått sammen til Fagskolen i Hordaland fra 01.01.2017.
Fagskolen i Hordaland er Norges største offentlige fagskole, med vel 1050 studenter fordelt på tilbud innen maritime, tekniske, petroleumstekniske og grønne fag.
Vi utdanner fagskoleingeniører innen tekniske fag. Etter skolegang kan studentene gå rett i jobb eller velge å studere videre. Erfaringen viser at alle som går direkte ut i jobb etter teknisk fagskole hos oss får interessante og godt betalte jobber.

Vi tilbyr både heltids- og deltidsutdanninger innen tekniske fag.

Jobbmuligheter

Fagskoleingeniører er kvalifisert for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå, innenfor ulike typer yrker, i både privat og offentlig sektor. Utdanningen kvalifiserer sammen med praktisk pedagogisk utdanning fra høyskolen også til å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Hvilken tittel får jeg etter fullført teknisk fagskole?

Etter to-årig teknisk fagskole er man fagskoleingeniør.

Hvilke egenskaper har en fagskoleingeniør?

Fagskoleingeniøren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Videre kan fagskoleingeniøren stimulere til nyskapning, etablering og drift av ulik virksomhet, og har grunnlag for undervisnings- og opplæringsvirksomhet.