Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon om søknad og rangering

Du søker via www.vigo.no - Søknadsfrist er 15. april.
Du kan forhåndsvare at du takker ja til studieplassen.

Poengberegning og rangering

  • Det generelle grunnlag for opptak (fagbrev eller godkjent realkompetanse), 100 poeng.
  • Det blir gitt gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på VG2/VK1 og tverrfaglig eksamen.
  • Fagprøve med "bestått meget godt", 25 poeng
  • Fagprøve i annet relevant fag utover det generelle opptakskrav, inklusiv læretid, 50 poeng
  • Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng per måned (må dokumenteres)
  • Fartstid (tid om bord) 1 poeng per måned (må dokumenteres)

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoterest.

For å få poeng for praksis/fartstid, må du levere attester som bekrefter praksis/fartstiden din.

Innsending av dokumentasjon

Du laster opp dokumentasjon i Vigo når du søker.
Hvilke dokumenter skal du laste opp?

Dokumentasjon om skolegang og fagbrev.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon dersom opplysningene om karakterer og fag-/svennebrev er rette.
Du skal laste opp dokumentasjonen (bekreftet kopi) dersom: 
a.) du ikke har godkjente karakterer i Vigo, eller karakterene som er registrert i Vigo ikke stemmer med karakterene på vitnemål.
b.) fag-/svennebrevet ikke er godkjent i Vigo, eller karakteren ikke stemmer med den som er registrert i Vigo.

Dokumentasjon på andre opplysninger (f. eks. arbeidserfaring)

Du må laste opp en bekreftelse på alle opplysninger som er registrert manuelt i Vigo (utdanning, arbeidserfaring, sikkerhetskurs med mer).
Om du for eksempel skriver at du har arbeidet i 3 år, må du laste opp attester som bekrefter dette. 

Søkere med utenlandsk utdanning.

Se informasjon i Forskrift for Fagskolen i Hordaland § 2-4