Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Arborist

Som arborist arbeider du profesjonelt med tre. Du kan arbeide praktisk i en bedrift som utfører trepleietjenester eller du kan arbeide som konsulent. I alle ledd er det viktig med gode fagfolk som har trepleiefaglig kompetanse. Arborist er et fysisk yrke og gjennom studiet må alle studentene arbeide praktisk i trekronene. God fysikk og det å tåle høgder er nødvendig.
arborister i aksjon.jpg

Fagskolen i Hordaland tilbyr arboristutdanning som en deltidsutdanning. Studiet har et omfang på 60 fagskolepoeng og går over 2 skoleår.

Du får opplæring mot arboristyrket gjennom teori/forelesninger, praktiske øvinger, oppgaveløsning både hjemme og i skole, prøver/tester og praksisdager. Skolen bruker gode lærere fra fagmiljøet i Norge. Det er samlinger på skolen én uke hver måned. De fleste samlingene foregår på Hjeltnes, men det kan være aktuelt med andre steder. 

I tillegg til opplæring i skole, må du ha praksis i bedrift. Det første året er det krav til 5 uker praksis i bedrift, det andre året 7 uker praksis. Her må du arbeide i en bedrift som har en fagansvarlig med fagskoleutdanning, ETW eller ISA godkjenning. Du som student må selv finne en praksisbedrift. 

Nytt kull høst 2018.

E-post
Studentinformasjon

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til 2-årig fagskole er:

 • fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev, eller - minst 5 års relevant arbeidserfaring uten fag-/svennnebrev. NB! Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfrist, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Grunnlag for opptak:
  Fagbrev som: anleggsgartner, skogfag 
  Vitnemål som: gartner, agronom eller naturbruk (studieforberedende)

 • I tillegg gjelder følgende opptakskrav: Søkere må ha dokumentert opplæring i bruk av motorsag og erfaring med bruk av motorsag er en fordel.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om aktuelt utstyr og teknikker til bruk i treklatring og trepleiearbeid
 • har kunnskap om trebiologi, vekstfaktorer og skadegjørere
 • har kunnskap om aktuell fagterminologi
 • kjenner til de viktigste grunnprinsipp for tilstandsvurdering, risikobedømming og økonomisk verdivurdering av trær
 • har kunnskap om aktuelle trær for Norske forhold
 • har kunnskap om etablering av trær på åpne areal og i faste dekker
 • har innsikt i regelverk og HMS som er knyttet til treklatring og trepleiearbeid
 • har kunnskap om bevaring og sikring av trær i bygge- og anleggsprosjekt
 • kjenner til fagområdets historie, tradisjoner og egenart
 • Har basiskunnskap som trengs for å følge med på utviklinga innen arboristnæringen
 • har innsikt i markedsrelaterte oppgaver for bedrifter som arbeider innen fagfeltet
 • har kunnskap om trær og kan bidra til god forvaltning og bruk av trær i offentlige anlegg
 • har kunnskap om trær betydning for biologisk mangfold og trær som økotjenesteleverandør

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende faglig kunnskap og arbeide som fagledende og utøvende arborister i privat og offentlig sektor
 • utføre markedsrelaterte oppgaver for bedrifter som arbeider innen fagfeltet
 • bruke aktuelt utstyr og aktuelle teknikker til å klatre og arbeide effektivt og sikkert i etablerte trær
 • velge utstyr som er hensiktsmessig til ulike arbeidsoperasjoner med trær og kan kontrollere og bruke dette i forhold til regelverk og helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • anvende relevant beskjæringsutstyr og tilhørende teknikker ved alle aktuelle former for beskjæring av trær
 • anvende relevant utstyr og tilhørende teknikker for ordinære fellingsoppgaver, samt kontrollert nedrigging av trær i seksjoner
 • anvende utstyr og tilhørende teknikker for bardunering (kronesikring) av greiner og stammer
 • utarbeide faglige rapporter og trevurderinger
 • på bakgrunn av kunnskap og fagstoff/ faglig informasjon finne gode faglige løsninger på oppdrag med trær
 • kan kartlegge faglige problemstillinger av alle slag knyttet til trær og forelå tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for viktigheten av å følge lover og regler i faget og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • har ei etisk bevisstgjøring overfor arborkulturfaget og overfor kunden og den bedriften de driver eller er tilsatt i
 • kan planlegge og gjennomføre alle typer oppdrag knytt til trær, overfor ulike kunder / oppdragsgivere og i tråd med regelverk og avtaler
 • kan utveksle synspunkt og erfaringer med andre innen faget og bidra til utvikling av gode relasjoner mellom fag- og yrkesgrupper
 • kan utvikle gode og hensiktsmessige arbeidsmetoder som grunnlag for godt utført trepleiearbeid overfor kunder og bedrifter