Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bokliste 2019-2020

Boklisten er oppdatert 05.07.19 Klikk på utdanninga for å finne boklista

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                          

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget,                  ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Samordnet byggeprosess 

Karlsen            Geomatikkboka  - 2016-2017     http://www.byggesaken.no/geomatikk.php

Karlsen            Anleggsboka - 2016-2017        http://www.byggesaken.no/anleggsteknikk.php

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

EMNE E: Byggesaken

Bjørn Normann Sandaker, Malvin Sandvik, Bjørn Vik (2007) Materialkunnskap, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788280210210, 132 sider

Torill Evy Thune (2017) Kvalitetssikring og internkontroll i bygg og anlegg, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788280211613 (bokmål) Eller Torill Evy Thune (2019) Kvalitetssikring og internkontroll i bygg og anlegg, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788245033090 (bokmål) 

EMNE F: Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse

Karlsen            Geoteknikkboka - 2016 – 2017               http://www.byggesaken.no/anleggsteknikk.php

John Eie (2010) Stålkonstruksjoner, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256270538

John Eie (2018) Konstruksjonslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788245025149

EMNE G: Anleggsdrift m/faglig ledelse

Karlsen            Byggesaksboka - 2016-2017      http://www.byggesaken.no/byggesak.php

Bokliste 2018-19:

Moderen arborisculture av Dr Alex Shigo
The tree climber`s companion av Jeff Jesperson
Arborist`s Knots for Climbing & Rigging
The art and sciens of practical rigging
Trær i Norge og Europa, til norsk v/ T. Ulshagen og Tannaquil Enzenberger , Damm og Søn AS
Vinterdendrologi, trær og busker om vinteren. Av Sandved, Andersson og Batta, Landbruksforlaget
Hefte om jord til grøntanlegg v/ Knapp Haraldsen, Tannaquil m.fl (ligger på FAGUS, www.fagus.no)
Etablering av trær v/ Ingjerd Solfjeld og Erik Solfjeld. Publikasjon utgitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet, ligger på: http://www.vegvesen.no/_attachment/316386/binary/558738

2019-2020:

Plantevern til grøntanlegg, integrert bekjempelse, T.Hofsvang, H. Heggen, I.S. Fløistad, Landbruksforlaget

Verdisætning af træer, VAT 03. Forlaget Grønt Miljø.

Risikotrær, Iben M. Thomsen og Simon Skov, Forlaget Grønt Miljø

Det kan komme fleire bøker til undervegs. Det blir også gitt ut ein del kopiar og fagartiklar, og det vert lagt ut faglege presentasjonar på læringsplattformen It`s learning.

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Elektriske systemer

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220922, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1 - Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220946, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220960, 199 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A – Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220991, 61 sider

Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2018, Gyldendal,ISBN 9788205507661 eller  Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2020, Gyldendal,ISBN 978820550812

Bjørnar Larsen (2017), Automatiseringsteknikk 1,  ISBN: 9788241207471, (bokmål) eller ISBN: 9788241207655 (2018) (Nynorsk)

Anbefalt støttelitteratur:
Olsen, Kompendium i måleteknikk, Kjøpes via FiH

EMNE E: Elektroniske systemer

Rolf Haug (2012), Elektroniske systemer for teknisk fagskole, Oslo,Yrkeslitteratur AS,ISBN: 9788242005564, 154 sider

Peter Bastian, Hans Rinn, Günther Springer, m.fl. (2014) Elektroteknisk formelsamling, Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273454119, 50 sider

Sigurd M. Assev, Arne B. Mikalsen (2012) Drift av lokalnettverk, Bergen, Akademika, ISBN: 9788232100378, 446 sider

Programvare: 
MyDAQ, Multisim, LabView. Kjøpes via FiH. pris er ca. kr. 3000,- 

Emne F: Energitekniske styringssystemer

Dag Håkon Hanssen (2015), Programmerbare Logiske Styringer, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245017977, 462 sider

Hollifield, B., Oliver, D., Nimmo, I., & Habibi, E. (2008). The high performance HMI handbook: a comprehensive guide to designing. Implementing and Maintaining Effective HMIs for Industrial Plant Operations. PAS, Houston.

Kjell Evensen, Jul Ruud (2007), Pneumatikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788258506055, 171 sider

Emne G: Reguleringstekniske systemer

Finn Haugen (2014) Reguleringsteknikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245016840, 475 sider

Bjørnar Larsen (2017), Automatiseringsteknikk 1,  ISBN: 9788241207471, (bokmål) eller ISBN: 9788241207655 (2018) (Nynorsk)

I tillegg:
Kompendium - Grunnleggende reguleringsteknikk, Kjøpes via FiH
Software SimApp - etter avtale med lærere

Emne H: Lokal tilpassing

Tore Oldervoll m. fl. (2016) Sinus matematikk, Oslo, Cappelen Damm, ISBN: 9788202509057, 812 sider

I tillegg:
Kompendium – Reguleringsteori, kjøpes via FiH

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

Andre emner:

Tittel

Forfatter

Forlag

Merknad

Boreteknologi

Erland Jørgensen

Vett & Viten

 

Boreteknologi 1 (utgått)

Framnes mfl.

Vett & Viten

Må kjøpes brukt

Boreteknologi 2 (utgått)

Framnes mfl.

Vett & Viten

Må kjøpes brukt

Drilling data handbook

Gabolde & Nguyen

Petrol.Public

Siste versjon

Brønnvæsker

Kolle/Mesel

Vett & Viten

 

Brønnkontroll

Svein Halle

Vett & Viten

 

Drifts- og styresystemer

Odd Bø

Vett & Viten

 

Produksjonsteknikk 1

Erland Jørgensen

Vett & Viten

 

Produksjonsteknikk 2

Erland Jørgensen

Vett & Viten

 

"Helse miljø og sikkerhet for oljebransjen

Nosefo m.fl.

Vett & Viten

 

Borevæsker (kompendie)

 

 

Kontakt faglærer

Geologi og formasjonsevalering

Skagseth&Gundersen

Vett & Viten

 

Boreteknologi 1

Framnes m.fl.

 

 

Trykkontrollmanualen (IWCF)

Nortrain/BMF

 

Kjøpes gjennom skolen

Materiallære - kompendium

 

 

Kontakt faglærer

Materiallære - Materialteknikk

 

 

Kontakt faglærer

Mekanikk for ingeniører Statikk og fasthetslære

 

 

Kontakt faglærer

programvare:
Rexroth e-læringsprogram

   

Kjøpes via FiH

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Samordnet byggeprosess

Karlsen (2016), Geomatikkboka,  Byggesaken, www.byggesaken.no

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Jarle Johannessen, (2007), Tekniske tabeller, Oslo, Cappelen, ISBN: 9788202168223, 158 sider

Bjørn Normann Sandaker, Malvin Sandvik, Bjørn Vik (2007) Materialkunnskap, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788280210210, 132 sider

EMNE E: Byggesaken

Roger Beggerud (2016) HMS - teori og praksis, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245019919, 253 sider

Kåre Bua, Anders Digernes (2019) Byggesaken, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972228 (Tidligere utgave kan brukes)

Publikasjoner fra Direktoratet for byggkvalitet: PBL, TEK10, SAK10 etter avtale med lærere                                 

EMNE F: Konstruksjon bygg m/faglig ledelse

Christian N. Rolfsen (2016) Konstruksjonshåndboka, Byggesaken, www.byggsaken.no

Knut Jonas Espedal (2017), Bygningsfysikk, Oslo, Byggnæringens forlag, ISBN: 9788280211583 

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover og forskrifter, arbeidsmiljøloven, egne foredrag og presentasjon

EMNE G: Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse

Eldar Juliebø, Christian N. Rolfsen (2007), Forvaltning, drift, vedlikehold av bygg, Oslo, Gyldendal yrkesopplæring, ISBN: 9788205295032, 174 sider

Kåre Bua, Anders Digernes (2016) Byggesaken, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972013, side 372

Carl Wilhelm Tyrén (2018), 3.utgave, Bygningsproduksjon, Fagbokforlaget, ISBN: 9788280211682

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover og forskrifter, arbeidsmiljøloven, egne foredrag og presentasjon

EMNE H: Prosjektering

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider

I tillegg brukes abonnement på Standard.no etter avtale med lærere       

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Elektro grunnlagsfag med lab

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220922, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1 - Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220946, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220960, 199 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A – Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220991, 61 sider

Rolf Haug (2012), Elektroniske systemer for teknisk fagskole, Oslo,Yrkeslitteratur AS,ISBN: 9788242005564, 154 sider

Kompendier i LabVIEW og ARDUINO - kjøpes via FiH

Programvare: 
MyDAQ, Multisim, LabView. Kjøpes via FiH. pris er ca. kr. 3000,- 

EMNE E: Mekaniske grunnlagsfag med lab

Corneliussen, R.G. (2001), Tilvirkningsteknikk,  Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276745597, 396 s.

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære - Mekanikk for inegniører, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Ruud, J., Evensen, K. (1988), Pneumatikk: generell innføring, Yrkesopplæring, ISBN: 9788258506055, 171 s.

EMNE F: HMS, kvalitetsstyring og prosjektledelse

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider

Roger Beggerud (2016) HMS - teori og praksis, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245019919, 253 sider

Roger Beggerud (2010) Kvalitetsstyring, Trondheim, Tapir akademisk forlag, ISBN: 9788251925495, 179 sider

Erling S. Andersen, Kristoffer V.Grude, Tor Haug (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI-Forlaget, ISBN:9788256273911, 285 sider

EMNE G: Konstruksjonsteknikk

Gunnar Dahlvig, Signmund Christensen, Gunnar Strømsnes (2007) Konstruksjonselementer, Oslo, Gyldendal Yrkesopplæring, ISBN: 9788258507007, 486 sider

Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2018, Gyldendal,ISBN 9788205507661

Bo Lundkvist, Ivar Øien (2007) Maskintegning, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200410393, 376 sider

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa, Oddmund Olsen (2007) Teknisk formelsamling med tabeller, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200424505, 288 sider

EMNE H: Robotikk, bildebehandling og programmering

Kwon, K. S., & Ready, S. (2015). Practical guide to machine vision software: an introduction with LabVIEW. John Wiley & Sons., ISBN: 9783527337569, 278 s.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2016). Robot modeling and control, John Wiley & Sons, ISBN: 9781118078907, 495 s.

Tilleggslitteratur, kjøpes via FiH:

Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2018, Gyldendal,ISBN 9788205507661Publications, ISBN: 9781630571153, 1237 s.tyring
Kompendium i praktisk regulering og reguleringsteori
Kompendium i PLS
Dokumentasjon og opplæringsopplegg fra FESTO på robotarm, assembly station, robotstation
Kompendium VITRALAB - Introduction to automation and robotics
Dorf, R, & Bishop, R., Modern control systems with NI LabVIEW

EMNE I: Produksjonsteknologi

Walker, J. R. (2013). Machining Fundamentals, Goodheart-Wilcox Company. Inc.ISBN: 9781619602168, 174 s.

Smid, P. (2010). CNC control setup for milling and turning: mastering CNC control systems. Industrial Press Inc., ISBN: 9780831133504, 286 s.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2016). Robot modeling and control, John Wiley & Sons, ISBN: 9781118078907, 495 s.

Navigasjon

Norvald Kjerstad (2016), Navigasjon for maritime studier, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245021486

Norvald Kjerstad (2019) Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 6. utg., Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245025521

Norvald Kjerstad (2017) Fremføring av skip med navigasjonskontroll for maritime studier, 4. utg., Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245021790

Kart

NO 21              Sjøkart

NO 559 Nordsjøkart   

Tilleggsutstyr
Stikkpasser
Parallellforskyver

Sjøveisregler

Sjøveisreglene (2015), Oslo, Cappelen Damm akademisk, ISBN: 9788202495558

Signalering

Pensum avklares med faglærer              

Maskineri og fremdrift

Pensum avklares med faglærer

Last., lossing og stuasje

Heine Bøe, Karianne Grønseth, Jarle Johansen, Lasteberegninger og behandling av last. www.marfag.no

Ottar Brandal, Lasting, lossing og stuing. www.marfag.no

Inge Tellnes (2007), Lasteberegninger og behandling av last. www.marfag.no

E-bøker tilgjengelig på www.marfag.no

Sikkerhet

IMO80 Kompendium – Kursarrangør

Sjørett og økonomi

Per Aasmundseth (2019) Sjørett og økonomi, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972235, Forventes i salg 15.08.2019

Per Aasmundseth Sjørett og økonomi, Oppgavesamling 1.utg., Sandefjord, Læremiddelforlaget

Ledelse

Odd Jarl Borch, (2016), Fartøyledelse og kontroll av skipets drift,Bergen, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020908, 373 sider

Medisinsk behandling     

Pensum avklares med kursleverandør                     

GOC – GMDSS

T. Kristensen, GOC Poseidon - Kjøpes gjennom FiH

Matematikk  

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753

Norsk  

Tord M Talmo, Astrid Stifoss-Hanssen, Anders Ulstein (2018), Kommunikasjon og norsk for ingeniører, Universitetsforlag, ISBN:9788215030968

Fysikk 

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193

Engelsk

Trude Amundsen, Astrid Sebulonsen, Inger Slinning ,Maritime English for deck officers - Operational level - E-bok tilgjengelig på www.marfag.no

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Elektriske systemer

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220922, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1 - Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220946, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220960, 199 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A – Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220991, 61 sider

Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2018, Gyldendal,ISBN 9788205507661 eller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2020, Gyldendal,ISBN 9788205530812 

Bjørnar Larsen (2017), Automatiseringsteknikk 1,  ISBN: 9788241207471, (bokmål) eller ISBN: 9788241207655 (2018) (Nynorsk)

Anbefalt støttelitteratur:

Olsen, Kompendium i måleteknikk, Kjøpes via FiH

EMNE E: Elektroniske systemer

Rolf Haug (2012), Elektroniske systemer for teknisk fagskole, Oslo,Yrkeslitteratur AS,ISBN: 9788242005564, 154 sider

Peter Bastian, Hans Rinn, Günther Springer, m.fl. (2014) Elektroteknisk formelsamling, Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273454119, 50 sider

Sigurd M. Assev, Arne B. Mikalsen (2012) Drift av lokalnettverk, Bergen, Akademika, ISBN: 9788232100378, 446 sider

Programvare: MyDAQ, Multisim, LabView. Kjøpes via FiH. pris er ca. kr. 3000,- 

EMNE F: Installasjonssystemer og automatiserte anlegg

Just Erik Ormbostad, Montørhåndboka (2018), Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273456755

Dag Håkon Hanssen (2015), Programmerbare logiske styringer, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017977, 462 sider

Terje Hanssen, Gunnar Visnes (2016) Kortslutningsberegninger, Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273456373, 186 sider

Standard.no, Norsk elektronisk norm,  Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400: 2018, kjøpes via FiH

Standard.no, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg m /veiledning. Se info på its learning

Standard.no, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i drift av el.anlegg. Se info på its learning

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover, HMS, IK, Arbeidsmiljøloven samt egne foredrag og presentasjoner

Relevante lover og forskrifter fra Lovdata
Eventuell tilleggslitteratur avtales med lærere ved skolestart

EMNE G: Elektrisk kraftproduksjon og -distribusjon

Steinar Svarte, Jan H. Sebergsen, (2007) Energiproduksjon og energidistribusjon - Produksjon, nettsystemer og beregninger           , Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205274938, 166 sider

Steinar Svarte, Jan H. Sebergsen, (2007) Energiproduksjon og energidistribusjon - Jordfeil, anlegg og sikkerhet, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205304253

Lasse Sivertsen, (2019) Elektriske maskiner - Oppbygning,virkemåte og drift, ISBN: 9788245032963

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover, HMS, IK, Arbeidsmiljøloven samt egne foredrag og presentasjoner

Relevante lover og forskrifter fra Lovdata
Eventuell tilleggslitteratur avtales med lærere ved skolestart

EMNE H: Lokal tilpassing

Tore Oldervoll m. fl. (2016) Sinus matematikk, Oslo, Cappelen Damm, ISBN: 9788202509057, 812 sider

Relevante lover og forskrifter fra Lovdata
Eventuell tilleggslitteratur avtales med lærere ved skolestart  

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Byggesaken for tekniske installasjoner

Kåre Bua, Anders Digernes (2016) Byggesaken, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972013, side 372                   

EMNE E: Energi og miljø i bygg    

Knut Jonas Espedal (2012), Bygningsfysikk, Oslo, Byggnæringens forlag, ISBN: 9788280211040, 224 sider

EMNE F: Elektro og automatisering

Jan W. Emilsen (2007) Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger, Oslo, Skarland press AS, ISBN: 978-82-90033-28-1, 276 sider       

Tilleggslitteratur/kilder fra nett. lærere informerer ved skolestart.

EMNE G: VVS prosjektering og systemforståelse

Pensum avklares med faglærer                                 

EMNE H: Lokal tilpassing

Pensum avklares med faglærer                                 

EMNE I: Hovedprosjekt

Pensum avklares med faglærer

Litteraturliste Klassiskbygningshåndverk og restaurering

Listen er hentet fra de enkelte emnene i studieplanen og kan finnes igjen der.
Det er mange titler som ikke finnes i bokhandelen enten pga. av at det er små og lokale utgivelser eller fordi det er gamle bøker. Nærmere anbefalinger om anskaffe/se av enkelte titler vil bli gjort etter hvert i studiet. Noe finnes i Nasjonalbiblioteket. Noe vil også bli lagt ut som kopi eller omgjort til tekst i presentasjoner for studentene.

Godal, J. (2012). Tekking og kledning med emne frå skog og mark. Frå den eldre materialforståinga. Akademika forlag. - Sider 19-35

Skogbruk, A., & Meisingset, H. (2000). Hogst, plan metoder og teknikk. Skogbrukets kursinstitutt. - Sider 7-70

Gierløff, C (1945), Litt om Voss og vosseskiferen 1895-1945. Aktieselskapet Voss skiferbrudd. - Sider 5-37

Hans H. H. Heiberg. (1987). Skogbruket på Amblegård. In. 3. Årbok for sogn, 45 tylvter kiøbmansbord skogbruk og sagbruksdrift i Sogn (Vol. 33, ss. 6-26).Historielaget for sogn. - Sider 6-26 

Kåsa, J. H. (1952). Skognytting. Oslo: H. Aschehoug & co./ Snøfugl forlag - Sider 63-92; 300-310

Mæland, J. og Mæland, J. (1999), Om lasting. I Gama/t frå Voss.Vol. 31. Voss: Voss bygdeboknemnd.
10 sider

Oalann, T. (2012), Sletthogging med Steinar Mølster, Bergen: Norsk Handverksutvikling, Hordaland Fylkeskommune. 10 sider

Sandvig, A. (1931 ). Om bord og plankehugging før vannsagens tid og litt om hvad de gamle brukte skogen til: 0. Stribolt.

Godal, J. B., & Modal, S. (1994). Beresystem i eldre norske hus. Tl-forlaget.

Godal, J. B., (2016). A rekne brøk med han tykje, Valsøybotn: Eget forlag - Sider: 11-19: 39-44

Lassen, U.H. (2014). The Invisible Tools of a Timber Framer-A survey of principles, situations and procedures for marking. - Sider: 13-51

Nielsen, N. P. (1942). Yrkes/ære for tømrere. Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri. Oslo - Sider: 134-156

Strømshaug, K. (1997). Lafting: Emne og omgangsmåte. Oslo: Landbruksforlaget- Sider 58-60

Frimannslund, R. K, 1943. Kulturgeografisk registrering på Vestlandet. Bergen: Bergen museum. - Sider: 90-106

Godal, J. B., & Modal, S. (1994). Beresystem i eldre norske hus. Tl-forlaget - Sider: 91-268

Godal, J. (2015), Om det å lafte. Fagbokforlaget. - Sider 62-76

Holmgren, J. P., Landmark, 0. D., & Vesterlid, A. (Eds.). (1945). Husbygging. H. Aschehoug & Company. - Sider: 22-58

Kjennerud, H.K. (1911 ). Hjelp til selvhjelp. S/øidlære for skole og hjem. Kristiania.: Kristiania - provinsbokhandelen. - Sider: 64-65

Karlsson, T. (2013). Ramverksdørr. lnstutionen for kulturvård. Gøteborg universitetet.

Almevik, G. Sodra Råda och rekonstruktion som hantverksvetenskaplig metod". I Hantverkslaboratorium, redigerad av Eva Lofgren, 156-75. Mariestad: Hantverkslaboratoriet, 2011. - Sider: 157-174

Engen, E. (red.) Norsk kulturminnefond - de fem første årene. Norsk Kulturminnefond, Røros, sider: 35-44; 119-130

Hofslundsengen, R. og A. Østrem. (2015). 1700-tals vindussnekring i Bergen.

Gøthesen, H. (2012) Gamle vinduer. Gøthesen forlag . - Sider: 145-166

Litleskaret, J. (1997). Bygning og bygningskunst i gamal tid. N. o. sogelag, Frå fjon til Fusa 1997. Nordhordland sogelag - Sider: 49-65

Mattsson, J. (2010). Råtesopp i bygninger: forekomst, påvisning, vurdering og utbedring. Mycoteam. - Sider: 89-124

Mattsson, J. (2010). Treskade-insekter i bygninger. Mycoteam. -Sider: 94-188

Mørk, E. (2004). Research and restoration of the wooden foundation of building nr. Ve. I Safeguarding historie waterfront sites Bryggen in Bergen as a case. Bergen: Stiftelsen Bryggen/Politechnika Szczecinska - Sider: 4 7-54

Planke, T. (2008). Bygningens mønster-om sammenhenger i et kulturminne. By og.

Bakken, K. (red) (2016). Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning. Oslo: Pax forlag. - sider 117-134

Wegter, J. (2017). Bygningsarkeologi definisjon, historikk og metodikk. - Sider: 1-30

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Prosjekt- og kvalitetsledelse

Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug (2015), Målrettet prosjektstyring, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273911, 285 sider

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider

Roger Beggerud (2016) HMS - teori og praksis, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245019919, 253 sider

Roger Beggerud (2010) Kvalitetsstyring, Trondheim, Tapir akademisk forlag, ISBN: 9788251925495, 179 sider

Asbjørn Rolstadsås, Bjørn Andersen, Per Schjølberg (2007) Produksjons- og driftsteknikk, Trondheim, Tapir, ISBN: 9788251915335, kapittel 9

programvare: Rexroth,  kjøpes via FiH

EMNE E: Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa, Oddmund Olsen (2007) Teknisk formelsamling med tabeller, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200424505, 288 sider

Autodesk inventor Suite 2020 Grunnkurs, kjøpes gjennom skolen

Bo Lundkvist, Ivar Øien (2007) Maskintegning, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200410393, 376 sider

EMNE F: Materialkunnskap

Britt Rystad, Odd Lauritzen (2012) Kjemi og miljøkunnskap, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272365, 398 sider

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

EMNE G: Energiteknikk m/faglig ledelse

Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid (2013) Manufacturing engineering and technology. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, ISBN: 9780133128741

Kjell N. Johannessen (2014) Teknisk termodynamikk med strømningslære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245016994, 427 sider

Fl. forfattere, Elektrofag og elsikkerhet, Oslo, Ped Tec AS, ISBN: 978-82-93002-01-7, 360 sider

EMNE H: Produktutvikling og konstruksjon

Gunnar Dahlvig, Signmund Christensen, Gunnar Strømsnes (2007) Konstruksjonselementer, Oslo, Gyldendal Yrkesopplæring, ISBN: 9788258507007, 486 sider

Jarle Johannessen, (2007), Tekniske tabeller, Oslo, Cappelen, ISBN: 9788202168223, 158 sider

Autodesk inventor Suite 2020 Grunnkurs, kjøpes gjennom skolen

EMNE I: Lokal tilpassing

Hydraulikk i teori og praksis (2007), Bosch Automasjon, ISBN: 9788258513817                

Steinar Haugnes (2007) Oljehydraulikk, Oslo, Gyldendal Yrkesopplæring, ISBN: 9788258504365  Utsolgt fra forlaget, lærebok avklares ved skolestart

Programvare: Rexroth, kjøpes via FiH

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.         

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagforbundet, ISBN: 9788245032086, 288 sider

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagforbundet, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagforbundet, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Tekniske grunnlagsfag

Autodesk inventor Suite 2020 Grunnkurs, kjøpes gjennom skolen

Tilleggslitteratur avklares med lærer

EMNE E: Teknologi

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN:9788256271528

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa, Oddmund Olsen (2007) Teknisk formelsamling med tabeller, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200424505

Britt Rystad, Odd Lauritzen (2012) Kjemi og miljøkunnskap, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272365, 398 sider

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

EMNE F:Isolering

Lærerbøker avklares i løpet av skoleåret

Resterende emner: Lærebøker avklares etter skolestart

                                 

Marine Maskinerisystemer                                

Termodynamikk

Ansgar Lund (2007) Termodynamikk og strømningslære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276745511

Skipsutstyr & hjelpesystemer

Simulatorskjermbilder Kompendium, Kongsberg Norcontr MC90 - Kjøpes på FiH

Kraftanlegg

Ansgar Lund, Lars Hellevik, Gisle Strand, Johan Aalvik Skipsmaskineri, Drift & Vedlikehold del I Operativt nivå - Elektronisk utgave tilgjengelig for student

Mekanikk & Fasthetslære

Ansgar Lund (2007), Mekanikk og Fasthetslære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276745528

Skipskonstruksjon

Ansgar Lund (2007) Skipsteknikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746471

Maritim Elektro                           

Elektro-, el. nikk & styr. tek   

Alf Kristiansen (2007) Elektroteknikk med elektronikk og styringsteknikk, Oslo, Gyldendal undervisning, ISBN: 9788205294974

Måle- og reg.teknikk

Nils A. Rolfsnes (2007) Måle og reguleringsteknikk, Oslo, Gyldendal undervisning, ISBN: 9788205295063

Skipselektr. Anlegg

Alf Kristiansen (2002) Maritime elektriske anlegg - maritime elektriske installasjoner, ISBN: 9788258512759

Vedlikehold                                 

Vedlikehold

Ansgar Lund, Lars Hellevik, Gisle Strand, Johan Aalvik Skipsmaskineri, Drift & Vedlikehold del I Operativt nivå - Elektronisk utgave tilgjengelig for student

Vedlikeholdssystem

TM-Master Instruksjoner, Eget kurskompendium   

Drift av skip                                  

Skipsteknikk

Ansgar Lund (2007) Skipsteknikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746471

Sikkerhet

Odd Jarle Borch (2016) Fartøyledelse og kontroll av skips drift, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245020908

Ledelse

Odd Jarle Borch (2016) Fartøyledelse og kontroll av skips drift, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245020908

+IMO80

Sikkerhetssenter - Utlån

Sjørett og økonomi    

Per Aasmundseth (2013) Sjørett og økonomi, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788292284773

Per Aasmundseth Sjørett og økonomi, Oppgavesamling 1. utg.  Sandefjord, Læremiddelforlaget

Redskapsemner        

Matematikk

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753

Fysikk

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Norsk og engelsk

Pensum avklares med faglærer

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagforbundet, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagforbundet, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagforbundet, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Grunnleggende kjemi

Bjørn Gunnar Steen (2014) Himmelsk kjemi – Innføring i generell og organisk kjemi, Oslo, Cappelen Damm akademisk, ISBN: 9788202470715

Tilleggslitteratur avtales med lærere                          

EMNE E: Generell kjemiprosess

Eckhard Ignatowitz (2007) Prosesskjemi, Oslo, Yrkesopplæring, ISBN: 9788258509544, 454 sider

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

EMNE F: Kjemiteknisk prosess med faglig ledelse

Pensum avtales med lærere   

EMNE G: Teknisk systemforståelse

Bjørnar Larsen (2008) Prosesskontroll 2, Oslo, Forlaget Vett og Viten, ISBN: 9788241204388, 293 sider

Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2018, Gyldendal,ISBN 9788205507661

EMNE H: Lokal tilpassing - HMS og kvalitetssikring

Roger Beggerud (2016) HMS - teori og praksis, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245019919, 253 sider

Roger Beggerud (2010) Kvalitetsstyring, Trondheim, Tapir akademisk forlag, ISBN: 9788251925495, 179 sider

Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug (2015), Målrettet prosjektstyring, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273911, 285 sider

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider

Bokliste - Spesialreinhald og Sterilforsyning.pdf

Resterende emner: Lærebøker avklares i løpet av skoleåret