Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Slik søkjer du

Du søkjer via www.vigo.no. Nettsida opnar januar 2019. Søknadsfrist 15. april. Det er mogleg å svare på førehand og takke ja til studieplassen.

Søk studieplass

Poengberekning og rangering

Det generelle grunnlaget for opptak (fagbrev eller godkjent realkompetanse), 100 poeng.

 • Det blir gjennomsnittleg karakterpoeng av karakterane i alle fag på Vg2/VK1 og tverrfagleg eksamen.
 • Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng per månad (må dokumenterast)
 • Fartstid (tid om bord) 1 poeng per månad (må dokumenterast)
 • Fagprøve med "bestått meget godt", 25 poeng
 • Fagprøve i anna fag utover det generelle opptakskrav, inklusiv praksistid, 50 poeng
 • Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringa skal føre fram til, kvoterast.


For å få poenga for praksis/fartstid, må du laste opp attestar i vigo som stadfestar praksis/fartstida di.

Om innsending av dokumentasjon

Du kan laste opp dokumentasjon på vigo.no medan du søkjer.

Kva er relevant dokumentasjon?

Dokumentasjon om skolegang og fagbrev.

 • Du skal laste opp dokumentasjonen (stadfesta kopi) dersom: 
  • a.) du ikkje har godkjente karakterer i Vigo, eller karakterane som er registrert i Vigo ikkje stemmer med karakterane i vitnemålet
  • b.) fag-/sveinebrevet ikkje er godkjent i Vigo, eller karakterane dine ikkje stemmer med karakterane som er registrert i Vigo.
 • Du treng ikkje å laste opp dokumentasjonen dersom opplysningane om karakterar og fag-/sveinebrev er rette.

Dokumentasjon på andre opplysningar (til dømes arbeidserfaring)

Du må laste opp ei stadfesting på alle opplysningar som er registrert manuelt i Vigo (utdanning, arbeidserfaring, tryggleikskurs med meir). Om du til dømes skriv at du har arbeidd i 3 år, må du sende attestar som stadfestar dette. 

Siste frist for innsending av dokumentasjon til skolen er 15. april.

Søkjarar med utanlandsk utdanning.

Sjå informasjon i Forskrift for Fagskolen i Hordaland.