Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ISM koden - grunnleggjande kurs

STCW A-II/2. Ansvarsområde ifølge SOLAS. Solas kapittel IX og IMO resolusjon A.741(18) og A.788(19), International Safety Mangement Code ISM Code. Den internasjonale norm for sikkerheitsstyring for drift av skip og hindring av forureining.

Målgruppe

  • Reiarlaga:

Utpekoffiser og andre i ansvarsstillingar relatert til rederiet og skipet sitt sikkerheitssystem.

  • Personell ombord:

Kaptein, styrmenn, maskinsjef, verneombod og andre med ansvar for sikkerheitsstyringssystemet/SMS og ISM koden.

Mål

  • Gi deltakarane innsikt i ISM koden.
  • Auke forståing for korleis ISM koden styrer innhaldet i sikkerheitssystemet i reiarlaget og ombord.

Forkunnskapar

Ingen spesielle

Innhald

  • Solas kapittel IX
  • Forskrift om sikkerheitsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretningar
  • Implementering av ISM koden
  • Om sertifisering og sertifikat
  • Retningsliner for oppbygging av heilskapleg system av beredskapsplanlegging for naudsituasjonar ombord

Varigheit: 2 dagar

Pris: 6.800,-

Påmelding via e-post.

Send oss ein e-post