Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ECDIS

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems).

ECDIS-opplæringa vil bli gjennomført som førelesing i klasserom og praktiske øvingar på skolen sin ECDIS-simulator.

Målgruppe

Kurset gjeld for studentar som er under utdanning til navigatørar, styrmenn, overstyrmenn, kapteinar, loser og andre som har ansvar knytt til navigeringa.

Forkunnskapar

Kandidaten skal ha erfaring i kartarbeid, og kjennskap til standard navigasjonsprosedyrar og navigasjonsutstyr.

Innhald

Kurset baserer seg på IMO Modell kurs 1.27.

Kurset skal betre/forsterke sikker navigering ved å tilføre kunnskap og erfaringar som er nødvendig for å utnytte moglegheitene i ECDIS fullt ut.

STCW 95 Table A-1 1-1 påpeiker at ECDIS inngår i begrepet "kart". Det vil seie at navigatørar som bruker ECDIS må ha like grundig opplæring og like gode kunnskapar om ECDIS systemet som det dei har om kart.

Utstrekt simulatortrening på ECDIS-simulatoren vår.

Varigheit: 3 dagar
Pris: 11.000,-
ECDIS kurs i Bergen : Veke 44/2018 (onsdag-torsdag-fredag)
ECDIS kurs i Austevoll (ta kontakt for info)
For informasjon Bergen, ta kontakt tlf: 57 30 70 76 Mette Kari Marthinsen
For informasjon Austevoll, ta kontakt tlf: 56 18 20 00

Påmelding via epost 

Send oss ein e-post