Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

International Baccalaureate

Har du høye ambisjoner og ønsker en internasjonal utdanning over 2 år? International Baccalaureate er et krevende studium for målrettede elever. Undervisningsspråket er engelsk og det blir stilt høye krav til selvstendig arbeid og refleksjon. Til gjengjeld er elever med IB-diplomet svært ettertraktet blant norske og internasjonale universitet.

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) 2 år (vg2-vg3)

International Baccalaureate Diploma Programme er en internasjonal anerkjent videregående utdanning som du tar over to år på Vg2 og Vg3. Det er et krevende studieforberedende kurs og passer for målrettede elever som ønsker en internasjonal videregående skole.

International Baccalaureate - Information in English

 

Presentasjon av IBDP for vg1-elever - januar 2018

Hvem kan søke

Når du er ferdig med vanlig Vg1 kan du søke direkte inntak til linjen på Vg2, eller gå videre fra Studiespesialiserende med forberedende IB (pre-IB) ved Bergen Katedralskole. De som har MYP5 fra f.eks. International School of Bergen kan søke direkte på IB.  All undervisning foregår på engelsk.

Elever som tar første året på IBDP på en annen IB-skole kan søke om å ta siste året på Bergen Katedralskole. Hver student blir vurdert individuelt, men vi tar forbehold om at fagvalget passer med det vi tilbyr og ber derfor om at vi blir kontaktet før eleven starter på IBDP på en annen skole. 

Inntakskrav

  • 4 i matematikk fra vg1 eller tilsvarende. 
  • 5 i engelsk fra Vg1 eller tilsvarende
  • 4,5 eller bedre i snitt fra vg1 eller tilsvarende

Bergen Katedralskole forbeholder seg retten til, i løpet av 1. termin, å vurdere om eleven har de nødvendige forutsetninger for å fullføre IB, eller om han/hun må overføres til andre kurs i den videregående skolen. 

Fagtilbudet og veien videre

Utdanningen kvalifiserer til inntak på universiteter over hele verden. Elever med IB- diplomet er meget ettertraktet både blant norske og internasjonale universiteter på grunn av de høye krav til selvstendig arbeid og kritisk refleksjon som stilles til dem. 

Les mer om fagtilbud, evaluering og eksamen på IB General regulations - Diploma Programme

 

Studieavgift

Undervisningen er i prinsippet gratis, men siden dette er et tilbud som er knyttet til en internasjonal organisasjon (IBO i Haag), må elevene betale de ekstra utgiftene dette fører med seg. I hovedsak er det registrerings- og eksamensutgifter og andre ekstraordinære driftsutgifter for dette undervisningstilbudet. Dette koster kr. 10.000 per år (med forbehold om økning i avgiftssatser etc.).

IBO

"The International Baccalaureate Organization" har ca 2500 medlemskoler over hele verden. De har sitt hovedsete i Haag og sitt pedagogiske senter i Cardiff.

Les mer om IBO.org The Diploma Programme: A basis for practice

Pre-IB - Studiespesialisering med forberedende IB - Vg1

Dette er et tilbud til elever som vurderer å søke opptak til International Baccalaureate (IB) på Vg2. Studiespesialisering med forberedende IB er vanlig Vg1 hvor du følger norske læreplaner og fagvalg, men hvor det meste av undervisningen foregår på engelsk med erfarne IB-lærere. Undervisningen vil være innrettet slik at du blir kjent med opplegg og terminologi brukt på IB. Du vil få et godt grunnlag til å bestemme deg for om du neste år ønsker å gå videre på IB eller ordinær Vg2 studiespesialiserende.

Tilbudet retter seg mot alle elever i Hordaland, og betyr at du ikke behøver å skifte skole fra Vg1 ved opptak til IB dersom du velger Pre-IB. Tilbudet har egen utdanningskode i VIGO: STUSP1Z--

Det er mulig å søke på både Pre-IB og vanlig vg1 på BKS. Da setter du f.eks. Pre-IB som ønske 1 og ordinær studiespesialiserende vg1 som ønske 2.  

Pre-IB application for students not applying at VIGO

Kontakt avdelingsleder Gillian Boniface for ytterligere informasjon.

Avd.leder International Baccalaureate
Profilbilde av Gillian Boniface

Gillian Boniface

Send e-post 57306780

 

 

Søk på IB eller Pre-IB på VIGO.no Søknadsskjema IB for elever bosatt i utlandet