Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fagbrev

Har du erfaring fra et yrke? Da kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Et fagbrev / svennebrev dokumenterer at du har fullført en yrkesutdanning. Noen utdanningsløp fører fram til yrkeskompetanse.

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat hvis du kan:

  • dokumentere om lag 5 år med relevant erfaring fra yrket
  • dokumentere bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Ta teorien til fagbrevet

Vi tilbyr gratis teoriopplæring for voksne som fører fram til teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå). Oversikt over utdanningstilbud:

Gratis teoriopplæring for voksne

Du kan også lese på egenhånd og melde deg opp til teorieksamen i lærefaget (Vg3) som privatist.

Ta eksamen som privatist

Meld deg opp til fagprøve

Med bestått eksamen og relevant praksis fra yrket kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Det gjør du hos fagopplæringskontoret som også vurderer praksisen din.

Fagbrev / svennebrev får du når fagprøven er gjennomført og bestått.

Meld deg opp til fagprøve

Praksis i lærefaget

Du må skaffe deg erfaring fra yrket på egen hånd. Liste med godkjente lærebedrifter kan du finne på vilbli.no.

Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor i Hordaland

Praksistida skal være om lag 25 prosent lengre enn læretiden i faget, 5 år i de fleste fag. Den skal også være relevant i forhold til læreplan i faget. Som praksiskandidat er du fritatt for krav om fellesfag, men du kan få fratrekk i praksistiden om du likevel fullfører fellesfagene.

Flere veier til fagbrev

Alternative veier til fagbrev er å

Voksne kan ta fagbrev under ordningen full opplæring i bedrift. I denne ordninga tegner du lærekontrakt for fire år og får opplæring i bedriften.

 

Hvis du har spørsmål om yrkesfag kan du kontakte Senter for voksenopplæring ved Åsane vgs.