Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud du kan oppsøke ved behov. Skolehelsetenesta driv ikkje behandling, men gir råd og rettleiing i helsefaglege spørsmål. Vi har teieplikt og tenest er gratis.

Kontortid

  • Mandag kl. 09.00-14.00 (Astrid)
  • Tirsdag kl. 09.00-11.00 (Vibecke)
  • Onsdag kl. 12.00-14.00 (Astrid - før lunsj er hun på Kyrre)
  • Torsdag kl. 09.00-14.00 (Astrid)
  • Fredag kl. 09.00-13.00 (Astrid og Vibecke)

Skolehelsetjenesten samarbeider bl.a. med skolens lærere, rådgivere, elevinspektør, OT/ PPT (Oppfølgingstjenesten / Pedagogisk - psykologisk tjeneste), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og fastleger. Er det behov for henvisning videre, kan du få informasjon og hjelp til dette.

Helsesøster deltar i skolens ressursteam, og har taushetsplikt. Det betyr samtykke fra deg dersom hun opplever at det er nødvendig å drøfte din situasjon med samarbeidspartnarar når du ikkje er til stades.

Besøk hos helsesøster blir ikkje rekna som fråvær når det er dokumentert.

Helsesykepleier
Profilbilde av Astrid Steinsland

Astrid Steinsland

Send e-post 94500551
Helsesykepleier
Profilbilde av Vibecke Øyjordsbakken Anderssen

Vibecke Øyjordsbakken Anderssen

Send e-post 45505064

 

Den letteste måten å kontakte helsesykepleierne på er via SMS!

Helsesykepleierne har kontor i første etasje i H-bygget. De har "åpen dør", som betyr at elever kan komme uten timeavtale. Du velger selv hva du vil snakke med helsesykepleier om, og hun har selvsagt taushetsplikt.

  

Aktuelle nettsider

Her er noen sider som kan være nyttig for deg som er ung og undrende.