Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevmiljø

Elevrådet

Elevrådet representerer elevene ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Er det noe du ønsker å forandre på skolen,  kan du ta det opp i elevrådet vi din klasserepresentant eller andre medlemmer. Vil du bidra til å lage et godt skolemiljø, kan du engasjere deg som elevrådsrepresentant.

Elevrådet har møte omtrent en gang i måneden, og har en representant fra hver klasse. Møte i elevrådet gir gyldig fravær. 

Våren 2017 - våren 2018 består elevrådet av følgende personer:

Elevrådsleder: Marita Westervik Henriksen (2IB)
Nestleder: Mia Caroline Stavland (2IB)
Økonomiansvarlig: Maria Trovik Sen (1G)
Solidaritetsansvarlig: Ole Johan Walderhaug (2C) 
Informasjonsansvarlig: Kathrine Hollekve Paulsen (1D)

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for et godt skolemiljø ved å systematisk og kontinuerlig ha fokus på det fysiske og psykiske miljøet til elevene ved Bergen Katedralskole. Dette vil man oppnå ved å ha jevnlige møter, der det fysiske og psykiske miljøet blir satt på sakskartet. Miljøskapende og forebyggende arbeid er sentrale tema for dette utvalget.

Skolemiljøutvalget har 5 elevrepresentanter og 4 representanter fra skolens ansatte.

Leder: Marita Westervik Henriksen (2IB)
Nestleder: Rita Ellinor Andenes (ass. rektor)
Sekretær: Eva Mostraum (skolebibliotekar)

Handlingsplan mot mobbing

Hugin

Elevsamfunnet Hugin ble stiftet i 1860 og jobber aktivt med sosiale aktiviteter på skolen gjennom hele skoleåret.

OF, Opiniones Felisianae

Katten har en lang tradisjon med å ha skoleavis og mange kjente forfattere og journalister har startet karrieren sin nettopp her. Opiniones felisiane betyr "Kattens mening" på latin og har vært avisens navn i mange år. Avisen trenger skrivelystne elever som kan føre denne tradisjonen videre, dere kan kontakte oss på kattenavisen@gmail.com eller på Facebook.

UngSOS

Bergen Katedralskole kan du bli med i UngSOS - ungdomsorganisasjonen til SOS-barnebyer. Vi er politisk og religiøst uavhengig, og er en gjeng engasjerte, frivillige og positive elever som jobber for å skaffe foreldreløse barn og barn med utilfredsstillende omsorg et trygt hjem med sikker oppvekst og en omsorgsfull familie. På Katten bidrar vi økonomisk via kakesalg. Hvor pengene sendes varierer etter hvor stort behov og etterspørsel et land eller et område har. Ellers deltar vi også på andre arrangement og innsamlingsaksjoner som arrangeres av fylkesgruppen – SOS-barnebyer Hordaland. UngSOS får utrolig stor støtte fra både lærere, administrasjonen og andre elever på skolen, og vi kan ikke få takket dem nok for det!

Det skal ikke så mye til for å hjelpe andre. En liten innsats kan bety mer enn du tror.

Les mer på: www.sos-barnebyer.no
«Lik» oss på: www.facebook.com/ungsosbergen
og www.facebook.com/SOSbarnebyerhordaland

Andre aktiviteter

Hva som skjer på skolen kan variere fra år til år. De siste årene har vi hatt revy, kanonballturnering og skolelag i fotball. Andre ting er faste innslag som Vg1 sine sammenristingsturer til Katteli, Internasjonal dag, Operasjon Dagsverk, juleshowet og sommershowet. Det inneværende skoleåret har også Hugin slått til med Harry Potter-dag og Halloweenfeiring

Ellers er også mange av Kattens elever med på ting som: 

 

Elevinspektøren vet ellers det meste om det som rører seg av elevaktiviteter.

Elevinspektør Profilbilde av Svanhild Furuhaug

Svanhild Furuhaug

Send e-post