Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon er en yrkesfaglig utdanning. På Vg2 kan du velge mellom mange programområder. Etter 2 år på skole er det vanlig å søke læreplass for å ta fagbrev. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Hva kan du bli?

Utdanningsprogrammet TIP er inngangsporten til en lang rekke spennende yrker innen sjøfart, oljebransje, teknisk industri, skipsbygging, møbelframstilling, bilbransje eller kjemisk prosessindustri. 

Søk skoleplass

Hva kreves av deg?

Du som velger denne retningen bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du må kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er viktig. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene. Det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.  
Les mer om TIP Bli lærling

Fag og timetall

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Engelsk 3 2
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Kroppsøving 2 2
Produksjon 7 5
Dokumentasjon og kvalitet 5 5
Reparasjon og vedlikehold 0 5
Tekniske tjenester 5 0
Prosjekt til fordypning 6 9
Sum timetal per uke 35 33

Første året

Tip vg1.jpg

Vg 1 Teknikk og industriell produksjon

 

Utdanningsprogrammet fører frem til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og oljebransjen.

Du som velger denne retningen bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du må kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er viktig. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene. Det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Andre året

PIN.jpg

Vg2 Industriteknologi

Programområdet legger grunnlaget for jobb innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatiserte og datastyrte arbeidsplasser.

Utdanning i industriteknologi skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet samt legge grunnlaget for tverrfaglig tenkning.

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev.

_DSC0182 2.JPG

Vg2 Maritim fagretning

Utdanningen skal bidra til å utvikle dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen drift av skip. Mulighetene er mange - blant annet innen offshore og supply, fraktefartøy innenriks og utenriks, samt cruiseskip.               

Norge og det internasjonale markedet er avhengig av driftssikre, velfungerende fartøy med avansert teknologi og automatiserte prosesser. Programområdet for maritime fag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner.

Fagene krever økt bevissthet innen HMS både ombord og i land. Erfaring og kunnskap innen faget gjør deg verdifull og ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Skolen tilbyr et ettårig utdanningsprogram, Vg2maritime fag. Programområdet er delt i en fellesdel og en fordypningsdel for matros og motormann. Utdanningen etterfølges av en læretidperiode i bedrift, ombord på skip og fører fram til fagbrev for Matros og/eller Motormann.

Merk at det kreves helseattest for å mønstre på skip. Blant annet kreves godt syn og godt fargesyn.

VG2 Brønnteknikk.jpg

Vg2 Brønnteknikk

 En utdanning innen brønnteknikk gir deg mange muligheter til en spennende og utfordrende jobb - både offshore og på land.               

Brønnteknikk er utgangspunktet for aktiviteter i olje- og gassvirksomhet. Dette er en av Norges viktigste arenaer for teknologiutvikling og også en av våre største eksportnæringer.

Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev.

Veien videre

Etter to år på skolen kan du søke om læreplass.

Søk læreplass

Ta kontakt

Avdelingsleder
Profilbilde av Geir Jakobsen

Geir Jakobsen

Send e-post