Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevmiljø

Askøy vgs. legger til rette for et godt elevmiljø, der du vil trives, blir sett og hørt.

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen. Tillitselev m/varatillitselev velges av klassen for hele skoleåret. Den valgte tillitseleven går inn som medlem av elevrådet ved skolen og har som ansvarsfull oppgave å representere sin klasse på elevrådsmøtene. Varatillitsvalgte fungerer som klassens verneombud.

Elevrådet velger et eget elevrådsstyre. Elevrådet behandler saker som angår elevene og saker som rektor ønsker at elevrådet skal uttale seg om.

Medlemskap i elevorganisasjon(er) avgjøres ved uravstemning etter vedtak i elevråd/allmøte.

Elevrådet disponerer egne budsjettposter som inngår i skolen sitt ordinære budsjett/regnskap.

Elevrådet gjør vedtak om deltagelse i aksjoner/aktiviteter og opplegg som elevene skal delta i og administrere.

Ellers kan elevene også påvirke sitt læringsmiljø gjennom for eksempel elevsamtalen, i klassens time og tillitsvalgtes deltakelse på firkantmøtene.

De tillitsvalgte har posthylle i ekspedisjonen i 2.etasje og  disponerer eget kontor i kjelleretasjen under kantinen.

MOT1.jpg
MOT informatørene våre, Åsmund, Anne-Cathrine og Fanny, MOT- koordinator Linda, MOT- leder Sigrid og regionsleder Martin Aas.

MOT-skole

23. mars 2015, signerte rektor kontrakten som gjør oss til MOT-skole fra høsten av.

MOT   bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei.

MOT  samarbeider med ca 300 skoler og når 65 000 ungdommer over hele Norge.
Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler bruker årlig 30.000 timer i klasserommet.

MOTs  målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale med MOT. Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdoms selvtillit, optimisme og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved bruk av MOT. MOT forebygger hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

MOT.no

Tilgang til skolearena for foresatte

Foresatte som ønsker det kan få tilgang til SkoleArena Vurdering. Her vises delkarakterer, ikke fravær og anmerkninger. 

Kontaktlærer

Lurer du på hvem som er kontaktlærer for de forskjellige klassene?