Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elever som har behov for det. Gruppene er knyttet opp mot et utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i de fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Eleven får et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Opplæring som er tilpasset hver enkelt elev sine behov etter sakkyndig vurdering.

I opplæringen (HTH klasse) legger vi vekt på læring gjennom samspill, samhandling og opplevelser, både i og utenfor skolen.

Målet for all opplæring er at den skal føre til god livskvalitet for eleven.

Så langt som det er tjenlig for eleven, deltar eleven i skolen sine felles aktiviteter.

Følgende opplæringsområder er prioritert :

  • Kommunikasjon og samspill
  • Kroppsøving, inkludert turer og gymøvelser
  • Natur og samfunn
  • Estetiske fag
  • Hverdagslivstrening, inkludert matlaging
    Elevene har 26 timer undervisning pr. uke, og det er etablert egen fritidsordning (TIV) etter skoletid til kl. 16.00

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON

Avdelingsleder
Profilbilde av Gro-Beate Dalseng

Gro-Beate Dalseng

Send e-post
Rådgiver
Profilbilde av Aina Helland

Aina Helland

Send e-post