Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av hvilke fag du velger. Det er også mulig å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som velger Helse- og oppvekstfag.

På Vg 2 og Vg 3 kan du hos oss velge:

 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Helseservicefag
 • Vg3 Apotektekniker
 • Vg3 Helsesekretær
 • Vg3 Tannhelsesekretær
Søk skoleplass

Hvorfor velge  Helse -og oppvekstfag?

Dette er utdanningsprogram for deg som liker å arbeide med mennesker.

Fellesfagene er ikke like krevende som på studiespesialiserende, men teller like mye

Du bør like å være sammen med andre mennesker, ha evne til å samarbeide med alle og  kunne sette seg inn i andre sin situasjon.

Les mer på vilbli.no

Første året

Milj+©_a.jpg

Vg1 Helse -og oppvekstfag

Hvordan forholde deg til og forstå mennesker med ulik bakgrunn og funksjonsevne
Hvordan ivareta egen og andres helse
Kunnskap om de ulike yrkene innen helse og oppvekst

Hvilke egenskaper bør du ha?

 • Liker å være sammen med andre mennesker
 • Evne til å samarbeide med alle
 • Evne til å kunne sette seg inn i andre sin situasjon

Etter to år på skolen, kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.
Lenkene under gir deg mer informasjon om det å bli lærling.

Andre året

BUA.jpg

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Programfagene skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Programfagene skal også stimulere til et fellesskap preget av glede, lek, utforskning, læring og samhørighet.

Programfagene er: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Utdanningen er praksisnær og det skal i utdanningen legges til rette for varierte arbeidsoppgaver.

Interiør4.jpg

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfag skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Programfagene er: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Utdanningen er praksisnær og det skal i utdanningen legges til rette for varierte arbeidsoppgaver.

_MwF9510.jpg

Vg2 Helseservicefag

Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Generelt om studiet:
Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservice-ansatte, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si.

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og dessuten knytte teori og praksis sammen.

Tredje året

_MWF9491.jpg

Vg3 Apotekteknikk

Utdanning til et variert yrke med gode jobbmuligheter

Hvorfor velge yrket?
 • Du synes det er spennende med legemidler og helse
 •  Du vil ha en betydningsfull jobb
 •  Du vil jobbe med mennesker

Utdanningen er:

 • Både praktisk og teoretisk
 • Du blir autorisert apotektekniker

Du lærer mer om blant annet:

 • legemidler
 • reseptbehandling
 • legemiddelproduksjon
 • kommunikasjonsteknikker
 • vareflyt
Helse2.jpg

Vg3 Helsesekretær

Utdanning til et variert yrke med gode jobbmuligheter på bl.a. legekontor, sykehus og bedriftshelsetjeneste
Hvorfor velge yrket?

 • Du synes det er spennende med praktisk arbeid og sykdomslære
 • Du vil jobbe med mennesker, der du viser service og omsorg
 • Du vil ha varierte arbeidsoppgaver i et travelt miljø

Utdanningen er:

 • Både praktisk og teoretisk
 • Du blir autorisert helsesekretær

Du lærer mer om blant annet:

 • Laboratoriearbeid f. eks. utføre og analysere blodprøver og urinprøver
 • Skiftestuearbeid f.eks. sårskift og assistere ved enklere kirurgiske inngrep
 • IKT – journalføring og dokumentasjon
 • Hvordan kommunisere og gi god service til pasienter i ulike livssituasjoner som f.eks. ved akutt sykdom, i møte med barn og eldre.

 

Helsefag_tann_C.jpg

Vg3 Tannhelsesekretær

 En utdanning til et spennende og variert yrke med gode jobbmuligheter

 • Treårig utdanning uten læretid gir rett til autorisasjon

Praktisk og teoretisk undervisning skal gi ferdigheter og kunnskaper om:

 • arbeidsgangen ved tannbehandling for å kunne assistere tannlegen
 • hygienerutiner som skal hindre smitteoverføring på tannlegekontoret
 •  røntgenarbeid
 • dataprogram for føring av journal, timebok og regnskap
 • kosthold og munnhygiene for å kunne drive forebyggende tannhelsearbeid
 •  kommunikasjon for å kunne opptre profesjonelt og inngi trygghet
Søk om autorisasjon

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Rådgiver
Profilbilde av Aina Helland

Aina Helland

Send e-post