Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Voksenrett

 

Du har voksenrett hvis du:

  • fyller 25 år eller mer det året du søker
  • ikke har fullført videregående utdanning tidligere eller har videregående utdanning fra et annet land som ikke er godkjent i Norge
  • har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • søker i hjemfylket ditt (Hordaland)
  • har gyldig oppholdstillatelse (gjelder minoritetsspråklige)

Vi vurderer om du har voksenrett når du søker.

Voksne under 25 år

Alle har rett til å fullføre videregående opplæring. Er du under 25 kan du søke vanlig videregående skole. Dette gjelder også for deg som har tatt utdanning i et annet land og ikke får den godkjent i Norge. Det er også mulig å søke om voksenopplæring og dermed endre ungdomsretten til voksenrett etter § 4A-3.

Fullføringsrett

Voksne som har fått plass på videregående opplæring har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder selv om du ikke har voksenrett.

Grunnskole og grunnleggende norsk

Dersom du har behov for grunnskoleutdanning eller opplæring i grunnleggende norsk kan du kontakte hjemkommunen din.

Mer informasjon

Voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A–3, Lovdata

Kontakt oss dersom du lurer på noe.

Kontakt oss