Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Lånekassen

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen

Lånekassen_smal_web.jpg

Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener.

Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Når du har fått melding om inntak, søker du om stipend. Bruk søknaden for videregående opplæring.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån på Lånekassen si internettside.

Lånekassen.no

Lånekassens har også en egen side på Facebook for deg i videregående skole, http://facebook.com/lanekassen.vgs 

Har du glemt å søke om utstyrsstipend? Du må søke innen 15. november for å få utstyrsstipendet for høstsemesteret. Søk her: http://bit.ly/2qqsnNw