Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Foresatt

fRAVÆR

Informasjon om fravær

Eleven er pliktig å melde fra om fravær samme dag. Dette kan eleven gjøre ved å sende en melding til sin kontaktlærer på Its learning, bruke kontaktlærers epost eller ta kontakt med skolekontoret.

 

 

Nye fraværsregler

Fra 01.08.16 ble det satt i verk nye fraværsregler i videregående skole. 
Dersom elever har mer enn 10% udokumentert  fravær i ett fag blir ikke halvårsvurdering eller standpunktkarakter satt i faget for skoleåret.

Internasjonalisering

Hvert år kan elever på helse og oppvekst søke på å ha deler av YFF (yrkesfaglig fordypning) i Danmark eller Tyskland. Erasmus+ stipend dekker reise og opphold: Du kan lese om hvordan de har hatt det på denne bloggen: https://asanevgs.wordpress.com/

I tillegg arrangerer byggfag en årlig ukestur til Danmark der elevene jobber på ulike bedrifter. Dette blir finansiert ved inntekter som elever og lærere får ved å selge produkter de lager, og sponsormidler fra ulike bedrifter.

Skolen arbeider med å utvide tilbudet om YFF i utlandet og håper at vi i fremtiden skal kunne tilby dette til elever på flere av våre yrkesfaglige programmer.   

Studiesenter

Studiesenter et et tilbud der elever kan få hjelp i norsk, engelsk og matematikk.

SØK OM PLASS

Alle elever i VG1 gjennomfører kartleggingsprøver ved skolestart i de tre fagene. Resultatene fra prøvene blir viktige når du skal søke om plass på senteret.

Før du kan søke om plass, må du først ha en samtale med faglærer. Det er mange som søker om plass, og det vurderes fortløpende i hvilken grad elever som har fått plass, benytter seg av tilbudet. Faglærer eller kontaktlærer vil hjelpe deg med å fylle ut en søknad om plass ved Studiesenteret.

Du får plass på studiesenteret for en periode på åtte uker, med mulighet for forlengelse av tilbudet.

Studiesenteret finner du i 3. et. i hovedbygget (rom 326).