Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon er en yrkesfaglig utdanning. På Vg2 kan du velge mellom mange programområder. Etter 2 år på skole er det vanlig å søke læreplass for å ta fagbrev. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Vi tilbyr

Verkstedene på teknologiavdelingen er nye og utstyrt med topp moderne maskiner og apparater som brukes i industrien. Lærekreftene våre besitter en svært bred og spesialisert teknologisk kompetanse.

På  Årstad videregående skole vil du kunne gå videre på Vg2 i disse fagene:

  • produksjons- og industriteknikk
  • kjøretøy
  • laboratoriefag

Det er gledelig at stadig flere jenter søker seg til våre TIP-tilbud. Elevundersøkelsen viser høy trivsel blant våre elever. 

Søk skoleplass

Hva kan du bli?

TIP fører fram til yrker innen teknisk industri, oljebransjen, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri, laboratorier innen sykehus og forskning. For alle yrkesfagene er samarbeid med næringslivet viktig. I faget prosjekt til fordypning er yrkesveiledning og utplassering i næringslivet vesentlig. 

Skolen vår har avtale med mange bedrifter om praksisperiode for elevene. Disse kan strekke seg over mange uker, og gir elevene en god anledning til å få innpass i næringslivet og dermed kunne skaffe seg lærekontrakter.

Vilbli.no

Første året

_DsC_5959 (2).jpg

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

I nye, topp ustyrte verksteder får du øve på å lage ulike produkter etter tegninger og instruksjon fra kyndige lærere, og ved hjelp av kostbart moderne teknologisk utstyr. Opplæringen er yrkesrelatert.

Som elev på Vg1 vil du få grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring. Et viktig perspektiv i opplæringen er å behandle mennesker, miljø og produksjonsapparater på en respektfull måte.

Læreplan Vg1

Andre året

_DSC5979.jpg

Vg2 Industriteknologi

Skolen har gode verksteder og lang erfaring i å utdanne fagfolk innen mekaniske fag. Opplæringen i Industriteknologi vil gi deg kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje. Du vil også lære mye om drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr.

Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet og ordens- og sikkerhetsforståelse står sentralt i faget.

Læreplan Vg2 Industriteknologi
_MwF8324.jpg

Vg2 Kjøretøy

Som elev i kjøretøyfaget vil du lære om motorer, mekanikk og elektronikk på lette kjøretøy. Vi tilbyr nye, moderne verksteder og lang erfaring med utdanning av dyktige bilmekanikere. 

Vanlige arbeidsoppgaver på verkstedet går ut på å:

  • søke etter elektroniske feil ved bruk av PC eller diagnoseverktøy
  • søke etter mekaniske feil
  • gjennomføre service og vedlikehold av kjøretøy
  • utføre reparasjoner og skifte deler

Skolen vår har avtale med mange bedrifter om praksisperiode for elevene. Praksisperiodene kan strekke seg over mange uker, og gir deg god anledning til å få innpass i næringslivet, og mulighet for å skaffe deg lærekontrakt.

Kjøretøy Vg2 er grunnleggende for den videre opplæringen i bedrift. Som lærling kan du spesialisere deg innen lette kjøretøy, tunge kjøretøy, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget og reservedelsfaget.

Læreplan Vg2 Kjøretøy
ImG_6608.JPG

Vg2 Laboratoriefag

 Laboratoriefag Vg2 legger grunnlag for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings- og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen. Hensynet til samfunnets behov for kontroll på områder som kvalitet, miljø og smittevern stiller høye krav til arbeidet i laboratorier. Derfor stilles det også høye læringskrav til deg som kommer inn på denne utdanningen. 

Opplæringen er praksisnær og bidrar til at du blir godt kjent med laboratorienes krav til nøyaktighet, varsomhet og etikk. Det innebærer innblikk i ulike metoder, valg av materialer og produkter, og arbeid med dokumentasjon og kvalitetssikring.

På Årstad videregående skole tilbyr vi et nytt og meget godt utstyrt laboratorium, og vi har lang erfaring med å utdanne de beste fagfolkene på feltet. Vi er en av kun fire skoler som tilbyr denne utdanningen i Norge. 

Læreplan Vg2 Laboratoriefag

Veien videre

Etter 2 år i skole kan du søke læreplass i godkjente bedrifter, eller påbygging til generell studiekompetanse

Søk læreplass Bli lærling

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Avdelingsleder
Profilbilde av Øyvind Bønes

Øyvind Bønes

Send e-post 40615528