Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kunst, design og arkitektur

Har du lyst på generell studiekompetanse og samtidig lære mer om design, formgiving og visuelle kunstfag? Det kan du på Kunst, design og arkitektur. Den treårige utdannelsen fører frem til generell studiekompetanse, og du har dermed muligheten til å ta høyere utdanning på universitet eller høyskole.

Vi tilbyr

Årstad videregående har det største tilbudet innen kunstneriske og estetiske fag i Hordaland. Vi gir deg med skapertrang og interessere for estetiske kunnskapsformer store muligheter for utfoldelse og læring. 

Viktige elementer i opplæringen er å øke den kreative forståelsen, utvikle ulike teknikker innenfor kreative arbeidsmetoder, forstå kunstprinsipper og hvordan kunsten og det estetiske preger ulike kulturer og samfunn.

Kunnskapsrike og engasjerte lærere legger til rette for en variert opplæring, hvor praktiske og teoretiske ferdigheter utvikles i samspill. Vi har lang erfaring med Studiespesialisering med formgjeving.

Søk skoleplass

Hvorfor velge Kunst, design og arkitektur?

Kunst, design og arkitektur (KDA) er et nytt studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg til å utvikle dine skapende evner og lære om kunst og kultur, oppnår du studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. 

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli:

 • arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
 • produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer
 • kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner  

Fremtidige arbeidssteder kan være:

 • arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
 • produksjonsbedrifter eller designbyråer
 • museer, gallerier eller kunstneratelier
Vilbli.no

Første året

_DSC4838.jpg

Vg1 Kunst, design og arkitektur

På Vg1 følger man to felles programfag innenfor Design og arkitektur 1 og Kunst og visuelle verkemiddel 1. Gjennom opplæring i disse fagene vil du utvikle praktiske ferdigheter i og kunnskaper om ulike materialer og teknikker, og styrke kreative evner og estetisk bevissthet - med bruk av analoge og digitale verktøy. Programfagene gir mulighet til å utvikle entreprenørskap og tverrfaglig arbeid.  

Fellesfagene på Vg1 omfatter engelsk, fremmedspråk, kroppsøving, matematikk, naturfag og norsk.

Læreplan Vg1

Andre året

Kalmarhuset_modell.jpg

På Vg2 følger man felles programfag i Design og arkitektur 2 og Kunst og visuelle virkemidler 2. I tillegg velger man ett valgfritt programfag  innenfor:

 • Arkitektur og samfunn
 • Design og bærekraft
 •  Foto og grafikk
 • eller Kunst og skapende arbeid

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.

Du kan også velge å bruke timene fra valgfritt programfag (140 t) til å bygge ut studiekompetansen din med mer realfag, språk eller samfunnsfag.

Fra høsten vil vi tilby fordypning i R1 for elever som kan tenke seg å søke NTNU etter endt studium. R1 tilbudet vil være basert på en kombinasjon av nettbaserte ressurser i samarbeid med andre skoler og lokale lærekrefter.

Tredje året

Trappehus.jpg

På Vg3 følger man to felles programfag innenfor Design og arkitektur 3 og Kunst og visuelle virkemidler 3.

I tillegg velger man to valgfrie programfag innenfor:

 • Arkitektur og samfunn
 • Design og bærekraft
 • Foto og grafikk
 • eller Kunst og skapende arbeid

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.

Fellesfagene på Vg3 omfatter historie, kroppsøving, norsk, religion og etikk.

 Du kan også velge å bruke timene fra valgfrie programfag (280 t) til å bygge ut studiekompetansen din med mer realfag, språk eller samfunnsfag. 

Siste året vil vi tilby fagene R2 og FY1 for elever som ønsker å søke NTNU og andre høyskoler med krav om fordypning i Realfag.  R2 og FY1 vil være kurs basert på nettbaserte ressurser i samarbeid med andre skoler og lokal oppfølging av lærer på Årstad.