Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av hvilke fag du velger. Det er også mulig å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr 

Innenfor våre helse- og oppvekstfag vil du arbeide prosjektorientert og tverrfaglig gjennom hele året. All teori blir satt inn i en praktisk sammenheng, og på denne måten får du god oversikt over faget.

Helse- og oppvekstfag er et spennende og lærerikt programområde for alle som ønsker å lære mer om mennesker i ulike aldre og livssituasjoner.

Vg1 er felles for alle som tar helse- og oppvekstfag. På Vg2 tilbyr vi: 

 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Hudpleie
 • Vg3 Hudpleie
Søk skoleplass

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Velger du helse- og oppvekstfag, får du mange karrieremuligheter og mulighet til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.

Du kan bli:

 • helsefagarbeider eller ambulansearbeider
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Du som velger helse- og omsorgsfag bør vere omsorgsfull, flink til å kommunisere og god til samhandle med mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon. 

Nærmere informasjon om hvilke programfag du kan velge etter Vg1, får du ved å søke på vilbli.no

Vilbli.no

Første året

_dSC5386.jpg

Vg1 Helse- og oppvekstfag 

I Helse- og oppvekstfag vil du lære å møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. Du får utvikle evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper, fremme trivsel, fysisk og psykisk helse og ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Med fullført vg1 kan du gå videre her hos oss på: 

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Helsearbeiderfag
 • Hudpleie

Alternativt kan du søke andre skoler og fortsette utdanning innen:

 • Ambulansefag 
 • Fotterapi og ortopediteknikk 
 • Helseservicefag
 • IKT-servicefag (kryssløp)

Arbeidsmulighetene er mange og varierte om du velger en utdanning innenfor Helse og oppvekstfag.

Læreplan Vg1

Andre året

_DsC5937.jpg

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Her vil du lære å legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Barne- og ungdomsarbeidere skal være tydelige rollemodeller som ser det enkelte individet, og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn. 

Du får utviklet evnen til kommunikasjon i møte med barn, unge og foreldre, tilpasset kulturtilhørighet, funksjonsnivå og livssituasjon.

Opplæringen er tverrfaglig og praksisnær og avsluttes med en tverrfaglig praktisk eksamen. Etter Vg2 kan du søke læreplass. Læretiden går over to år på ulike arbeidssteder slik at du som lærling får bred erfaring i å jobbe med barn og unge i alderen 0-18 år.

Jobbmulighetene for en fagperson er i hovedsak: barnehage, SFO, støttefunksjoner i grunnskole og vgs, barne- og ungdomsklubber og ulike organisasjoner for barn og unge.

Læreplan Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Helsefagarbeideren arbeider med praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i ulike institusjoner som sykehjem, dagsenter, bofellesskap, hjemmebaserte tjenester m.m. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak.

Opplæringen er tverrfaglig og praksisnær og avsluttes med en tverrfaglig praktisk eksamen. Etter Vg2 kan du søke læreplass. Læretiden går over to år.

_MwF9769.jpg

Vg2 Hudpleie

Hudpleiefaget skal fremme velvære og god helse. Som elev vil du få utviklet kritisk og etisk tenkning omkring et samfunn med ulike skjønnhetsidealer. Du vil utvikle kunnskap om og respekt for andre, og evnen til å møte mennesker i ulike livssituasjoner. Undervisningen er helhetlig og praksisnær.

Opplæringen i hudpleie skal bidra til å utvikle praktiske ferdigheter i hud- og kroppspleie og kunnskap om apparater, produkter og ulike behandlingsmetoder. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evnen til god kommunikasjon, kundeveiledning og service, og å utvikle kompetanse for salg, markedsføring og drift av hudpleierelaterte bedrifter. Opplæringen skal fremme estetisk sans, kreativitet, sosiale ferdigheter og yrkesetisk forståelse. Gjennom opplæringen får du utvikle evnen til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

Opplæringen gir grunnlag for videre utdanning som hudpleier på Vg3.

Læreplan Vg2 Hudpleie

Tredje året

_DsC5458.jpg

Vg3 Hudpleier

Programområde for hudpleier legger grunnlaget for yrkesutøvelse innen pleie og behandling av hud og kropp. Som elev vil du få utviklet kritisk og etisk tenkning omkring et samfunn med ulike idealer for utseende. Hudpleierfaget skal bidra til velvære og helse.

Gjennom opplæringen får du utvikle praktiske ferdigheter og faglig innsikt i pleie og behandling av hud, hår og negler. Videre får du utvikle ferdigheter i bruk av ulike apparater, produkter og behandlingsmetoder innen hudpleie.

Opplæringen skal medvirke til at hudpleieren utvikler evne til å yte service og kommunisere og samhandle med ulike brukere og samarbeidsparter. Den vil gi deg kompetanse innenfor salg, markedsføring og drift av hudpleierelaterte bedrifter. Opplæringen vil også fremme din estetiske sans og kreativitet.

Undervisningen er praksisnær og helhetlig. Fullført og bestått opplæring fører frem til yrkeskompetanse. Yrkestittel er hudpleier.

Læreplan Vg3 Hudpleier

Veien videre

Etter 2 år i skole kan du søke læreplass i godkjente bedrifter. Etter 3 år og med generell studiekompetanse kan du kan du søke høyere utdanning.

Søk læreplass Bli lærling Samordna opptak Utdanning.no

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Avdelingsleder
Profilbilde av Agnes H Tellnes

Agnes H Tellnes

Send e-post 55595113