Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtjenesten

Elevtjenesten arbeider for å utjevne sosiale forskjeller, forebygge frafall, bidra til god helse og integrere etniske minoriteter. Vi har ansvar for at hver enkelt elev finner seg til rette i opplæringen, og skal hjelpe til med å finne løsninger på personlige-, sosiale-, helsemessige- vansker som har betydning for opplæringen. Skolen har rådgivere som veileder deg i spørsmål knyttet til karriere, trivsel, læringsbarrierer og faglig tilrettelegging.  På Årstad har vi også NAV veiledere.  De kan hjelpe deg med utfordringer utenfor skolen, eks økonomi, en vanskelig bosituasjon mm.  Har du innvandret til Norge og opplever vansker i det å vokse opp med flerkulturell bakgrunn, kan du kontakte skolens minoritetsrådgiver.  Les mer om hva vi tilbyr og hvem du kan ta kontakt med.
Leder for elevtjenesten
Profilbilde av Sissel Næsheim Riise

Sissel Næsheim Riise

Send e-post 55595119

Karriererådgiving

Vi hjelper deg som:

  • Trenger hjelp med valg av utdanning, videre karriere, studielån og stipend
  • Ønsker informasjon om utdanningsmuligheter ved vår skole
  • Ønsker å besøke oss for å få innblikk i hva utdanningene går ut på.

Karriererådgiver holder til i A-bygget, rom A-317

Trefftider: Mandag, tirsdag og fredag 09:00 - 14:30

Sosialpedagogisk rådgiving

Er det forhold som hindrer deg i å lære? Da kan det være klokt å kontakte din rådgiver (avhengig av hvilke utdanningstilbud du er på).  Rådgiver er en god samtalepartner og vil i mange tilfeller kunne gi deg gode råd. Rådgiver vet også hvor du kan få videre hjelp hvis det er aktuelt.

Samtaler med rådgiver avtales på forhånd via e-post.

Foreldreinformasjon om elevene psykososiale skolemiljø

Rådgiver for Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag
Profilbilde av Liv Haldis Fjellanger

Liv Haldis Fjellanger

Send e-post 55595134
Rådgiver for Design og håndverk, Elektro og KDA
Profilbilde av Nina Irene H Bertelsen

Nina Irene H Bertelsen

Send e-post 55595133
Rådgiver for Yrkesfaglig grunnutdanning (HT) og koordinator for utplassering
Profilbilde av Lars Ivar Søvik

Lars Ivar Søvik

Send e-post 55595132
Rådgiver for Arbeidstrening (HTA) og Hverdagsliv (HTH), samt koordinator for utplassering
Profilbilde av Ingrid Roald

Ingrid Roald

Send e-post 97673207
Rådgjevar for Teknologi, Studiespesialiserende og påbygg
Profilbilde av Iren Frantzen

Iren Frantzen

Send e-post 55595122

NAV i skolen

NAV-veilederene kan hjelpe deg med råd og veiledning vedrørende utenomfaglige utfordringer (bolig, hjemmeforhold, økonomi, generell livssituasjon).
NAV-veileder koordinerer arbeidet mot andre instanser. Det gjør det enklere for deg å konsentrere seg om skolen.

Hvorfor NAV i skolen?

NAV-veilederen er der for å hjelpe deg til å fullføre skolegangen. Veilederen kan hjelpe deg med ting som gjør skolegangen vanskelig. Det kan være økonomi, boforhold, familieforhold osv.
NAV-veilederen har taushetsplikt.
NAV-veilederen er på skolen, du trenger ikke dra på NAV-kontoret.
Lurer du på om vi kan være til hjelp, snakk med kontaktlæreren din og eller ta kontakt med oss direkte

Nav veileder
Profilbilde av Tirill Tønder

Tirill Tønder

Send e-post 409 09 318

Minoritetsrådgiver

Syns du det er vanskelig å vokse opp mellom ulike kulturer?

Vil du prate med noen om det?

Ta kontakt med Marie.

Eller stikk innom kontor A-339 (bak heisen)

 

Du kan finne mer informasjon på IMDI sine sider om bla tvangsekteskap

Minoritetsrådgiver
Profilbilde av Marie Brokstad Lund-Johansen

Marie Brokstad Lund-Johansen

Send e-post 41 20 55 78