Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevadministrasjon

På denne siden finner du noe informasjon om praktiske forhold rundt din skolegang.  Mer informasjon vil du som elev finne på It's learning.

Elevdemokrati

Elevdemokratiet med elevrådene er viktige for å få en god skole. Tillitsvalgte og elevrådene skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og elevenes velferdsinteresser ved skolen.

Psykososialt skolemiljø og elevmedvirkning

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Elevmedvirkning gjør at den enkelte blir mer motivert og får en bedre tilpasset opplæring. Videre gir det mulighet for bedre oversikt over egen opplæringssituasjon, fører til bedre trivsel og bedre skoleresultater.

Heftene nedenfor gir nyttig informasjon om blant annet hvilke krav som gjelder for det psykososiale skolemiljøet og hvordan man kan gå frem dersom man har behov for å klage.