Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtjenester

Elevtjenesten ved Årstad videregående skole er til for å utjevne sosiale forskjeller, forebygge frafall, bidra til god helse og integrere etniske minoriteter. Vi har ansvar for at hver enkelt elev finner seg til rette i opplæringen, og skal hjelpe til med å finne løsninger på personlige, sosiale, helsemessige og emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.

Psykososialt miljø og elevmedvirkning

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Elevmedvirkning gjør at den enkelte blir mer motivert og får en bedre tilpasset opplæring. Videre gir det mulighet for bedre oversikt over egen opplæringssituasjon, fører til bedre trivsel og bedre skoleresultater.

Trykk på knappene nedenfor for å få nyttig informasjon om blant annet hvilke krav som gjelder for det psykososiale skolemiljøet og hvordan man kan gå frem dersom man har behov for å klage.

Elevadministrative rutiner

Som elev i videregående opplæring, har du plikter og rettigheter. Noen rettigheter blir først utløst etter søknad med godkjent dokumentasjon.   

Nedenfor finner du aktuelle søknadsskjema som gjelder for:

Elevdemokrati

Elevdemokratiet med elevrådene er viktige for å få en god skole. Tillitsvalgte og elevrådene skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og elevenes velferdsinteresser ved skolen.

Psykososialt skolemiljø og elevmedvirkning

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Elevmedvirkning gjør at den enkelte blir mer motivert og får en bedre tilpasset opplæring. Videre gir det mulighet for bedre oversikt over egen opplæringssituasjon, fører til bedre trivsel og bedre skoleresultater.

Heftene nedenfor gir nyttig informasjon om blant annet hvilke krav som gjelder for det psykososiale skolemiljøet og hvordan man kan gå frem dersom man har behov for å klage.