Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studietid

Studietid er en av Amalie Skram videregående skole sine satsingsområder.  Vi ønsker at du som er elev hos oss  skal forberede deg på å ta en mer aktiv rolle i din egen læring, og derfor tilby vi fleksibilitet i læringsarbeidet.

Fleksibel studietid innebærer at det er tilgjengelige lærekrefter på biblioteket til faste tider, der du kan få hjelp, sammen med medelever, til å jobbe med fagene dine.  Fast studietid er tid som 5-timersfagene avgir, og i denne tiden vil du kunne velge selv hvilket fag du trenger å jobbe med ut i fra egne behov.  Under ser du når det er fleksibel studietid. En oversikt over  aktuelle kurs vi har satt opp i den fleksible studietiden finner du i vår studietidskalender

 

Studietid 

Fast studietid

Vg1 - A-uker Norsk og naturfag, B-uker - Engelsk --> 1,5 t / uke

Vg2 - A-uker fag på blokk 1+2, B-uker fag på blokk 3+4 --> 2t/ uke

Vg3 - A-uker Fag på 5 + Norsk , B-uker fag på blokk 3+4, +Historie --> 2,5 t / uke

Påbygg - A-uker - Fag på blokk 5 + Norsk, B-uker fag på Blokk 4 + Norsk --> 1,5 t / uke

Bruk tiden på en god og konstruktiv måte. Du skal sitte på klasserommet og det skal være arbeidsro for alle. Les mer om studietid under fanen "Studietid"

Fleksibel studietid

Det er oppsatt fleksibel studietid etter skoletid for skoleåret 2017-2018

Vi forsøker å ha lærere med ulik fagbakgrunn på de ulike tidspunkt.

Sjekk studietidskalenderen for å se hvilken fagbakgrunn lærerne på de ulike tidspunkt har. Alle kan hjelpe/ veilede deg i læringsstrategier, lage planer etc

Vær bevisst på hva du skal jobbe med - sette deg konkrete læringsmål for både fast og fleksibel studietid - det gir best resultat for deg.

På slutten av skoleåret kan du søke om å få redusere evt. fravær med timer du har vært på studietid

Du må selv sørge for å få registret din studietid hos lærer eller en annen på studietid - du får ny bok ved første oppmøte. Dersom du mister boken din kan du få ny, MEN du får kun fradrag i evt. fravær i forhold til EN bok.

For skoleåret 2017-2018 har vi digital studietidsregistrering på:

http://studie.asvg.no

Velkommen til studietid!

Studietid ordsky.jpg