Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Søk læreplass ved Amalie Skram VGS!

laereplass.jpg

Amalie Skram videregående skole tilbyr læreplass i Kontor- og administrasjonsfag og IKT-servicefag. Vi tar inn en lærling i hvert av fagene med oppstart høsten 2018. (Les mer)

Kontor og administrasjonsfaget

Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor økonomi, personal, arkiv og kundebehandling. Som lærling hos oss vil du få være med på det daglige arbeidet i administrasjonen på Amalie Skram vgs., være med å planlegge og tilrettelegge for større arrangementer og besøk og få delta på aktuelle kurs som Hordaland fylkeskommune arrangerer.

Du vil få kjennskap til de ulike IKT-verktøyene som ansatte jobber med i fylkeskommunen og innblikk og praksis i elektronisk arkiv, rutiner og regelverk. Arbeidet er rettet mot kompetansemålene i VG3, der hovedområdene er Kontorservice, IKT-tjenester og Økonomi. Les mer i læreplanen for faget på UDIR sin nettsider: http://www.udir.no/kl06/KAD3-01

IKT-servicefag

Vi søker deg som er interessert i IKT-servicefaget og ønsker å lære faget på en moderne skole med høyteknologisk utstyr.

Som IKT-lærling på Amalie Skram vgs. vil du bl. a. jobbe med:

  • AV-utstyr: moderne AV-systemer som er datastyrte, iPad i hvert klasserom som er koblet opp mot en sentral enhet som styrer kildene på projektorene i klasserommene.
  • Elev- og ansattsupport, hjelpe til med alt av problemer som tilgang, aktivering/nedlastning av programmer, nettverksproblemer og maskinvarefeil, utskrifter mm.
  • Låsesystem (adgangssystem for elever og lærere)
  • Overvåkningssystem
  • Vedlikehold av printerne på bygget
  • Vedlikehold av infoskjermer ved skolen
  • Vedlikehold av IP-telefoner
  • Opplæring av ansatte innen PC, MAC og AV-system.
  • Brannvakt

Arbeidet er rettet mot kompetansemålene i VG3, les mer i læreplanen for faget på UDIR sin nettsider: http://www.udir.no/kl06/ISF3-01

Søk via HFK sin nettside i løpet av februar 2018:
https://www.hordaland.no/nn-NO/ledige-stillingar/