Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

VG2 i Skottland?

st davids.jpg

Har du lyst å ta Vg2 på ST Davids utenfor Edinburgh i Skottland?

Vg2 – studiespesialiserande i Skottland (20 km fra Edinburgh- byen Dalkeith)

http://www.stdavidshighschool.co.uk/

 Kven kan søkje?

 Alle elevar på Vg1 studiespesialiserande som ønskjer å ta andre året i utlandet. Tilbodet gjeld elevar frå alle dei vidaregåande skulane i Hordaland

Korleis søkje?

 Elevane må søkje på vanleg måte på vigo.no før 1. mars. I tillegg må elevane sende ein søknad/motivasjonsbrev til den skulen som administrerer tilbodet den einskilde eleven er interessert i. Ein finn søknadsskjema på heimesida til den skulen som administrerer tilbodet;

Kva kostar det?

Alle tilboda i regi av Hordaland fylkeskommune/koordinatorskulen har støtterett i Lånekassen. Stipendet dekkjer dei fleste utgiftene til kost, losji, skolepenger og heimreiser.

Korleis er utveljingsprosessen?

Elevane blir valde ut på bakgrunn av karakterar frå 1. termin, motivasjonsbrev, orden og åtferd og intervjuet.

Oppfølging:

Elevane blir følgde opp av norsk koordinator gjennom heile skuleåret. Elevane får også kontaktperson på den utanlandske skulen. Kontinuerleg kontakt mellom norsk koordinatorskule og vertsskule i utlandet. Man får undervisning i norsk og historie.

Reiser:

Elevane reiser heim til jul og til påske, og betaler ikkje husleige for desse periodane. Elevene bor i vertsfamilier og betaler 120 pund per uke i kost og losji.

For mer info ta gjerne kontakt med Maria.Olsen@hfk.no

 

Søknadskjema

IMG_2149.JPG