Trafikkmeldinger

Fyllingsdalen terminal

 • Asfalterings - og nattarbeid i Hjalmar Brantingsvei 18:00 - 06:00

  I forbindelse med asfaltering og gravearbeider vil Hjalmar Brantings vei bli stengt for gjennomkjøring på kvelds - og nattestid 18:00 - 06:00 mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Natt til 04.05 vil Hjalmar Brantingsvei stenges, med mulighet for inn- og utkjøring til Oasen og Vestre Sælemyr borettslag fra innkjøring i øst ved Kiwi. Omkjøring for gjennomkjøring i denne perioden er via Torgny Segerstedts vei. Det vil også være andre lokale trafikkreguleringer i området i dette tidsrommet

 • Hjalmar Brantingsvei stengt tirsdag ettermiddag til onsdag morgen

  I forbindelse med demontering av den midlertidige gangbroen til Oasen over Hjalmar Brantings vei, vil veien bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Den nye gangbroen åpnes tirsdag 05.01.20, før den midlertidige stålbroen stenges. Det vil være mulig for beboere og gjester i Vestre Sælemyr borettslag å kjøre til eiendommene fra vest. Trafikkdirigenter vil bistå under stengingen.

 • Hjalmar Brantingsvei stengt 30.november - 4. desember

  I forbindelse med klargjøring for permanent kjøretrasé i Hjalmar Brantings vei, vil veien bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei fra mandag 30. november klokken 05:00 til fredag 4. desember klokken 19:00.

 • Hjalmar Brantingsvei steng 26.10 - 06.11

  I forbindelse med omfattende gravearbeider, for blant annet fjernvarmeledning, vil Hjalmar Brantings vei bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei.

 • Hjalmar Brantingsvei stengt tirsdag 29. - onsdag 30.09

  I forbindelse med demontering av forskaling under ny gangbro vil Hjalmar Brantings vei bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Det vil være mulig for beboere og gjester i Vestre Sælemyr borettslag å kjøre til parkeringsplassen og garasjeanlegget som er innenfor det avstengte området dersom de benytter innkjøring via rundkjøring i Folke Bernadottes vei.

Bystasjonen

 • Nattarbeid ved Bystasjonen

  Det vil i perioden fra torsdag ettermiddag 7. - 8. januar pågå grave og asfalteringsarbeider på deler av strekningen kryss Lungegårdskaien - Amalie Skram vgs og ADO Arena. - Oppstart arbeider er Torsdag 07.01 klokken 20.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 05.30 Fredag 08.01. - Veibanen vil være stengt for kjøring til/fra kryss Lungegårdskaien til Amalie Skram vgs og ADO Arena. - Utrykningskjøretøyer har tillatelse til å passere. - Trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting. Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området. Se illustrasjonsbilde under for området det skal jobbes i (entreprenørens arbeidsområdet er merket som oransje felt og gang og sykkelvei er markert med lilla farge). Bade på AdO? Skal du bade på ADO Arena Torsdagskvelden den 07.01 så oppfordrer vi alle badegjester som normalt kommer med bil om å parkere på Bystasjonen eller om å ta Bybanen hvis mulig. Trafikkvakter vil gi biler med parkeringstillatelse (HC) anledning til å passere vårt arbeidsområdet og parkere ved ADO.

 • Helg - og nattarbeid ved Bystasjonen

  Det vil i perioden fra fredag 23. oktober - natt til mandag 26.10.20 pågå grave og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien - Innkjørsel ADO.

Mindemyren

 • Trafikkomlegging i Minde allé

  Natt til torsdag 6. februar blir det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen er å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang - og sykkelveien. Les mer >>

 • Nattarbeid i Fjøsangerveien

  Det er planlagt nattarbeid for å legge veien tilbake til sitt opprinnelige løp, førstkommende onsdag kveld. Vegen planlegges stengt fra kl 22.