Trafikkmeldinger

Mindemyren

  • Trafikkomlegging i Minde allé

    Natt til torsdag 6. februar blir det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen er å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang - og sykkelveien. Les mer >>

  • Nattarbeid i Fjøsangerveien

    Det er planlagt nattarbeid for å legge veien tilbake til sitt opprinnelige løp, førstkommende onsdag kveld. Vegen planlegges stengt fra kl 22.