Trafikkmeldinger

Kristianborg - Spelhaugen

  • Trafikkomlegging og nattarbeid i Fyllingsdalen

    I forbindelse med omlegging av høyspenttrasè vil det i perioden fra og med 6. juni til og med 11. juni.2019 pågå arbeider i vegbanen i Hjalmar Brantingsvei/Folke Bernadottes vei. Entreprenør NCC må gjøre arbeidet innenfor et tidsvindu og denne helgen er derfor avsatt til dette formålet. De mest omfattende og støyende arbeidene er planlagt i første del av helgen. Mot slutten av perioden er det planlagt mindre støyende aktiviteter.

  • Nattarbeid i Fjøsangerveien

    Det er planlagt nattarbeid for å legge veien tilbake til sitt opprinnelige løp, førstkommende onsdag kveld. Vegen planlegges stengt fra kl 22.