Trafikkmeldinger

Kristianborg

 • Tilkomst til holdeplasser ved Kristianborg

  Kjære beboere og reisende i området rundt Kristianborg holdeplass. Vi ber om at alle bruker gangbroen over E39 Fjøsangerveien for å komme seg til bussholdeplassene og bybaneholdeplassen ved Kristianborg. Å bevege seg over anleggsplassen og å gå langs E39 ved Kristianborg er forbudt og livsfarlig. Se kart på skyss.no for hvordan du kommer deg til holdeplassene ved Kristianborg, og oppdateringer på anleggsarbeidet finner du på www.bybanen-utbygging.no . Mvh NCC og Bybanen Utbygging

 • Asfaltarbeider Minde allé / Kanalveien

  Det vil i uke 39 og 40 gjennomføres asfaltarbeider rundt Minde allé / Kanalveien som kan påvirke tilgjengelighet og kjøremønster. Arbeidene vil foregå på nattestid. Veke 39: · 28/9 Natt til torsdag 29/9, Sørgåande frå rundkøyring i nord til Minde Alle · 29/9 Natt til fredag 30/9, Sørgåande frå Minde Alle til sporkryssing Kristianborg Veke 40: · 5/10 natt til torsdag 6/10, Vestside av spor Minde Alle (begynne (4/10) natta før om det er for mykje arbeid for ei natt) · 6/10 natt til fredag 7/10, Nordgåande frå MC Marine til Minde alle · 7/10 natt til lørdag 8/10, Østside av spor Minde Alle · 8/10 ettermiddag/kveld/natt til 9/10, Nordgåande frå rundkøyring i nord til Minde alle Eventuelle støyende arbeider vil varsles via SMS til berørte beboere.

 • Begrenset kapasitet Fjøsangerveien retning sør

  I forbindelse med byggearbeidene med nye Kristianborg holdeplass (buss og bane) vil det være behov for grave og asfaltarbeider langs holdeplassen. Dette medfører delvis stenging av ett kjørefelt i cirka 150 meter i sørgående felt på Fjøsangerveien ved avkjøring Grønnestølsveien. Feltet vil være stengt til omtrent 21.Oktober

 • Stenging av avkjøring Grønnestølsveien/Fjøsangerveien

  I forbindelse med byggearbeidene med nye Kristianborg holdeplass (buss og bane) vil av/påkjøringen til Fjøsangerveien fra Grønnestølsveien være stengt en periode. Dette vil gjelde fra i dag 25.07 til og med 14.08. Omkjøring om Grønnestølsbakken er skiltet langs veien. Grønn linje viser omkjøring fra Fjøsangerveien. Rød figur viser vegsperring Spørsmål til arbeidet kan rettes til nabokontakt NCC frode.bryn@ncc.no

Fløen

 • Fløen: Gang - og sykkelbroen er åpnet

  Bybanen Utbygging har nå fjernet anleggsgjerdene for gang – og sykkelbroen i Fløen. Anleggsgjerder fra trapp fra Fløenbakken og ned til Fløen holdeplass er også fjernet slik at publikum kan bruke trappen til å komme seg ned til holdeplassen og til Møllendalsveien.

 • Asfaltarbeider Minde allé / Kanalveien

  Det vil i uke 39 og 40 gjennomføres asfaltarbeider rundt Minde allé / Kanalveien som kan påvirke tilgjengelighet og kjøremønster. Arbeidene vil foregå på nattestid. Veke 39: · 28/9 Natt til torsdag 29/9, Sørgåande frå rundkøyring i nord til Minde Alle · 29/9 Natt til fredag 30/9, Sørgåande frå Minde Alle til sporkryssing Kristianborg Veke 40: · 5/10 natt til torsdag 6/10, Vestside av spor Minde Alle (begynne (4/10) natta før om det er for mykje arbeid for ei natt) · 6/10 natt til fredag 7/10, Nordgåande frå MC Marine til Minde alle · 7/10 natt til lørdag 8/10, Østside av spor Minde Alle · 8/10 ettermiddag/kveld/natt til 9/10, Nordgåande frå rundkøyring i nord til Minde alle Eventuelle støyende arbeider vil varsles via SMS til berørte beboere.

 • Stenging av deler av Arne Garborgsgate /endring av kjøremønster

  Nedre del av Arne Garborgsgate er stengt for biltrafikk i forbindelse med gravearbeid og ny infrastruktur. Omkjøring og nytt kjøremønster til Arne Garborgsgate via Camilla Colletsgate og Hulda Garborgsgate. Hele Arne Garborgs gate er åpen for gående og syklende i perioden gaten er stengt for biltrafikk.

 • STENGING AV FORTAU OG SYKKELFELT PGA ASFALTERING

  NCC skal utbedre asfalten på gang- og sykkelvei langs natursteinsmur vis a vis Oasen. Samt realfaltere noen mindre punkt. (Se vedlagt kart). I den forbindelse skal asfalt freses bort og ny asfalt legges. Arbeidet vil pågå i tidsrommet fra tirsdag 06.07.2021 til torsdag 08.07.2021 på dagtid. Gang- og sykkelvei langs natursteinsmur kommer til å være stengt så lenge dette arbeidet pågår. Publikum må i den forbindelse benytte andre veier i området. På de andre plassene blir det arbeid i kortere perioder med veldig lokal stengning av trafikken. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. God sommer

 • Nattarbeid i Fjøsangerveien

  Det er planlagt nattarbeid for å legge veien tilbake til sitt opprinnelige løp, førstkommende onsdag kveld. Vegen planlegges stengt fra kl 22.

Mindemyren

 • Asfaltarbeider Minde allé / Kanalveien

  Det vil i uke 39 og 40 gjennomføres asfaltarbeider rundt Minde allé / Kanalveien som kan påvirke tilgjengelighet og kjøremønster. Arbeidene vil foregå på nattestid. Veke 39: · 28/9 Natt til torsdag 29/9, Sørgåande frå rundkøyring i nord til Minde Alle · 29/9 Natt til fredag 30/9, Sørgåande frå Minde Alle til sporkryssing Kristianborg Veke 40: · 5/10 natt til torsdag 6/10, Vestside av spor Minde Alle (begynne (4/10) natta før om det er for mykje arbeid for ei natt) · 6/10 natt til fredag 7/10, Nordgåande frå MC Marine til Minde alle · 7/10 natt til lørdag 8/10, Østside av spor Minde Alle · 8/10 ettermiddag/kveld/natt til 9/10, Nordgåande frå rundkøyring i nord til Minde alle Eventuelle støyende arbeider vil varsles via SMS til berørte beboere.

 • Trafikkomlegging i Minde allé

  Natt til torsdag 6. februar blir det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen er å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang - og sykkelveien. Les mer >>

Kronstad

 • Stenging av deler av Arne Garborgsgate /endring av kjøremønster

  Nedre del av Arne Garborgsgate er stengt for biltrafikk i forbindelse med gravearbeid og ny infrastruktur. Omkjøring og nytt kjøremønster til Arne Garborgsgate via Camilla Colletsgate og Hulda Garborgsgate. Hele Arne Garborgs gate er åpen for gående og syklende i perioden gaten er stengt for biltrafikk.

 • Anleggsarbeid i Bjørnsonsgate i november og desember

  På mandag 1.november begynner vi med arbeid i selve Bjørnons Gate. Dette innebærer at veien blir smalere og det vil være en trafikkdirigent på område. Beboere i Bjørnons Bate utenfor anlegget skal fortsatt kunne kjøre begge retninger fra sin bolig. Enten kjøre opp til krysset som møter Ibsens gate eller nedover i retning Kronstad X og opp Arne Gaborgs vei. Eventuelle endringer vil bli varslet. Arbeidet med rørlegging vil innebære graving, men også noe sporadisk pigging. Vi starter arbeidet nærmest krysset inn mot anleggsområdet vårt og beveger oss oppover. Arbeidet vil mest sannsynlig vare frem til juletider, men endringer kan forekomme ut i fra transportbehov og samarbeid med andre entreprenører i område. For spørsmål til arbeidet, ta kontakt med entreprenør Skanska på bybanend12@skanska.no

Bystasjonen

 • Midlertidig innsnevring i Fjøsangerveien ved Bystasjonen

  Fjøsangerveien ved Vestre Strømkaien får innsnevring av kjørefelt fra 3 til 2 felt i feltet som leder til RV555. Trafikk og varelevering via Lars Hilles gate blir ikke påvirket.

 • Asfaltering ved Ado og Bygarasjen- Endret kjøremønster

  Førstkommende helg, 29.mai til søndag 30.mai vil det pågå asfaltarbeider i området ved AdO og Lungegårdskaien. Bybaneutbygging i området Bystasjonen og Ado går inn i en sluttfase. Det skal nå asfalteres topplaget her og i den forbindelse må trafikken dirigeres bort fra Lungegårdskaien og området rundt AdO i perioden arbeidet pågår. Skal man parkere på Bystasjonen må man benytte inn- og utkjørsel til parkeringshuset på fremsiden av Fjøsangerveien. Nedkjøringsrampen fra parkeringshuset til Lungegårdskaien vil være stengt i perioden arbeidet pågår. Det vil være trafikkdirigenter i området så lenge arbeidet pågår. Kontaktpersoner: Gisle Andersen Fremdriftskoordinator i Fyllingen Maskin Epost: gisle.andersen@fyllingenmaskin.no

 • Nattarbeid ved Bystasjonen

  Det vil i perioden fra torsdag ettermiddag 7. - 8. januar pågå grave og asfalteringsarbeider på deler av strekningen kryss Lungegårdskaien - Amalie Skram vgs og ADO Arena. - Oppstart arbeider er Torsdag 07.01 klokken 20.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 05.30 Fredag 08.01. - Veibanen vil være stengt for kjøring til/fra kryss Lungegårdskaien til Amalie Skram vgs og ADO Arena. - Utrykningskjøretøyer har tillatelse til å passere. - Trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting. Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området. Se illustrasjonsbilde under for området det skal jobbes i (entreprenørens arbeidsområdet er merket som oransje felt og gang og sykkelvei er markert med lilla farge). Bade på AdO? Skal du bade på ADO Arena Torsdagskvelden den 07.01 så oppfordrer vi alle badegjester som normalt kommer med bil om å parkere på Bystasjonen eller om å ta Bybanen hvis mulig. Trafikkvakter vil gi biler med parkeringstillatelse (HC) anledning til å passere vårt arbeidsområdet og parkere ved ADO.

 • Helg - og nattarbeid ved Bystasjonen

  Det vil i perioden fra fredag 23. oktober - natt til mandag 26.10.20 pågå grave og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien - Innkjørsel ADO.

Fyllingsdalen terminal

 • Endring i kjøremønster i Fyllingsdalen til juni 2022

  Fra onsdag 16.februar blir det innsnevring i svingen av Hjalmar Brantings vei foran vårt anlegg til ett kjørefelt. Trafikken vil styres med trafikklys. Grunnen for innsnevringen er arbeid som må gjøres som legging av fjernvarme og vannledninger, etablering av gang og sykkelsti, støpning av vegg og tilkobler Hjalmar Brantings vei til rundkjøringen på toppen av portalen. Innsnevringen kan medføre noen forsinkelser i trafikken og vi ber de som skal kjøre forbi Oasen senteret å vurdere andre alternativer som via Torgny Segerstedts vei eller via Dag Hammarskjolds vei. Overgangsfelt over Hjalmar Brantings vei foran anlegget blir stengt. Isteden kan overgangen lengre nordvest mot innkjøringen til Oasen eller gangbroen benyttes. Innsnevringen av veien starter denne uken og vil vare ut juni 2022

 • STENGING AV FORTAU OG SYKKELFELT PGA ASFALTERING

  NCC skal utbedre asfalten på gang- og sykkelvei langs natursteinsmur vis a vis Oasen. Samt realfaltere noen mindre punkt. (Se vedlagt kart). I den forbindelse skal asfalt freses bort og ny asfalt legges. Arbeidet vil pågå i tidsrommet fra tirsdag 06.07.2021 til torsdag 08.07.2021 på dagtid. Gang- og sykkelvei langs natursteinsmur kommer til å være stengt så lenge dette arbeidet pågår. Publikum må i den forbindelse benytte andre veier i området. På de andre plassene blir det arbeid i kortere perioder med veldig lokal stengning av trafikken. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. God sommer

 • Asfalterings - og nattarbeid i Hjalmar Brantingsvei

  NCC skal i kveld og natt til 2. juni utføre justeringer på asfalten som er lagt i et av kjørefeltene i rundkjøringen Hjalmar Brantingsvei / Folke Bernadottes vei. Veibanen vil bli snevret inn til et kjørefelt forbi arbeidsstedet, men trafikken kan passere som normalt. Dette arbeidet kan medføre en del støy i fm asfaltfresing og mindre maskinstøy fra selve asfalteringen. Dette arbeidet må dessverre gjøres på natt for å kunne opprettholde en god trafikkavvikling. Arbeidet vil pågå fra kl 18:30 tirsdag 1. juni til ca kl 03:00 onsdag 2. juni. De mest støyende aktivitetene er mest sannsynlig ferdigstilt før midnatt.

 • Veistenging og nattarbeid ved Knudsenkvartalet torsdag 27. mai

  For å ferdigstille asfalteringsarbeider må krysset ved Rema 1000 /Knudsenkvartalet stenges for inn- og utkjøring natt til fredag denne uken. Arbeidet vil pågå fra kl 23:00 torsdag 27.05 til kl 05:30 fredag 28.05. Det vil ikke være mulig å kjøre inn og ut av området i dette tidsrommet. Det er gjort en avtale om at de som trenger tilgang på bil gjennom natten har mulighet til å parkere på parkeringsplassen til Fyllingsdalen Vgs/ Idrettshallen. NB; Bilene må være fjernet før kl 08 fredag morgen grunnet avtale med parkeringsselskap.

 • Ny innkjøring til Kiwi Oasen torsdag

  Kl 12:00 torsdag 27.mai blir det ny innkjøring til Oasen. Fra torsdag av kjører man inn til Kiwi Oasen fra Torgny Segerstedtsvei og Dag Hammarskjoldsvei. Dette betyr at innkjørselen man har hatt fra Hjalmar Brantingsvei tidligere blir nå stengt permanent. Trafikkdirigenter vil være på plass denne dagen. Se kart for nærmere beskrivelse

 • Asfalterings - og nattarbeid i Hjalmar Brantingsvei 18:00 - 06:00

  I forbindelse med asfaltering og gravearbeider vil Hjalmar Brantings vei bli stengt for gjennomkjøring på kvelds - og nattestid 18:00 - 06:00 mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Natt til 04.05 vil Hjalmar Brantingsvei stenges, med mulighet for inn- og utkjøring til Oasen og Vestre Sælemyr borettslag fra innkjøring i øst ved Kiwi. Omkjøring for gjennomkjøring i denne perioden er via Torgny Segerstedts vei. Det vil også være andre lokale trafikkreguleringer i området i dette tidsrommet

 • Hjalmar Brantingsvei stengt tirsdag ettermiddag til onsdag morgen

  I forbindelse med demontering av den midlertidige gangbroen til Oasen over Hjalmar Brantings vei, vil veien bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Den nye gangbroen åpnes tirsdag 05.01.20, før den midlertidige stålbroen stenges. Det vil være mulig for beboere og gjester i Vestre Sælemyr borettslag å kjøre til eiendommene fra vest. Trafikkdirigenter vil bistå under stengingen.

 • Hjalmar Brantingsvei stengt 30.november - 4. desember

  I forbindelse med klargjøring for permanent kjøretrasé i Hjalmar Brantings vei, vil veien bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei fra mandag 30. november klokken 05:00 til fredag 4. desember klokken 19:00.

 • Hjalmar Brantingsvei steng 26.10 - 06.11

  I forbindelse med omfattende gravearbeider, for blant annet fjernvarmeledning, vil Hjalmar Brantings vei bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei.

 • Hjalmar Brantingsvei stengt tirsdag 29. - onsdag 30.09

  I forbindelse med demontering av forskaling under ny gangbro vil Hjalmar Brantings vei bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Det vil være mulig for beboere og gjester i Vestre Sælemyr borettslag å kjøre til parkeringsplassen og garasjeanlegget som er innenfor det avstengte området dersom de benytter innkjøring via rundkjøring i Folke Bernadottes vei.

Fyllingsdalstunnelen

 • Endring i kjøremønster i Fyllingsdalen til juni 2022

  Fra onsdag 16.februar blir det innsnevring i svingen av Hjalmar Brantings vei foran vårt anlegg til ett kjørefelt. Trafikken vil styres med trafikklys. Grunnen for innsnevringen er arbeid som må gjøres som legging av fjernvarme og vannledninger, etablering av gang og sykkelsti, støpning av vegg og tilkobler Hjalmar Brantings vei til rundkjøringen på toppen av portalen. Innsnevringen kan medføre noen forsinkelser i trafikken og vi ber de som skal kjøre forbi Oasen senteret å vurdere andre alternativer som via Torgny Segerstedts vei eller via Dag Hammarskjolds vei. Overgangsfelt over Hjalmar Brantings vei foran anlegget blir stengt. Isteden kan overgangen lengre nordvest mot innkjøringen til Oasen eller gangbroen benyttes. Innsnevringen av veien starter denne uken og vil vare ut juni 2022

Haukeland sykehus

 • Ni nye rulletrapper til Haukeland Sjukehus holdeplass

  Torsdag 16., fredag 17. og lørdag 18. desember kommer de siste ni av total elleve rulletrapper for nedheising og montering på Haukeland Sjukehus holdeplass. Leveransene vil foregå på ettermiddag/kveld fra klokken 18:00 disse tre dagene når trafikken er minst. Rulletrappene er 25 meter lange, og må fraktes som spesialtransport fra Dokken via Fjøsangerveien, Midttun, Sanddalsringen, Birkelundstoppen og til Haukeland Sjukehus holdeplass. Vi ber spesielt bilister som kjører Sanddalsringen og ved Birkelundstoppen om å gi plass og følge anvisninger fra trafikkdirigenter når vogntoget passerer.