Viktige meldinger

Fyllingsdalen terminal

 • Hjalmar Brantingsvei stengt 30.november - 4. desember

  I forbindelse med klargjøring for permanent kjøretrasé i Hjalmar Brantings vei, vil veien bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei fra mandag 30. november klokken 05:00 til fredag 4. desember klokken 19:00.

 • Hjalmar Brantingsvei steng 26.10 - 06.11

  I forbindelse med omfattende gravearbeider, for blant annet fjernvarmeledning, vil Hjalmar Brantings vei bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei.

 • Hjalmar Brantingsvei stengt tirsdag 29. - onsdag 30.09

  I forbindelse med demontering av forskaling under ny gangbro vil Hjalmar Brantings vei bli stengt mellom Kiwi-butikken på Oasen og rundkjøringen i Folke Bernadottes vei. Det vil være mulig for beboere og gjester i Vestre Sælemyr borettslag å kjøre til parkeringsplassen og garasjeanlegget som er innenfor det avstengte området dersom de benytter innkjøring via rundkjøring i Folke Bernadottes vei.

Bystasjonen

 • Helg - og nattarbeid ved Bystasjonen

  Det vil i perioden fra fredag 23. oktober - natt til mandag 26.10.20 pågå grave og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien - Innkjørsel ADO.

Mindemyren

 • Trafikkomlegging i Minde allé

  Natt til torsdag 6. februar blir det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen er å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang - og sykkelveien. Les mer >>

 • Nattarbeid i Fjøsangerveien

  Det er planlagt nattarbeid for å legge veien tilbake til sitt opprinnelige løp, førstkommende onsdag kveld. Vegen planlegges stengt fra kl 22.