Kronstadtunnelen

Kronstadtunnelen blir en 470 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.

Kontaktpersoner

Viktige hendelser:

Oktober 2019: Siste godstog gjennom Kronstadtunnelen
Mars 2020: Prosjekteringskontrakt til Multiconsult
Mars 2020: Utvidelse av tunnelen

Siste nytt om Kronstadtunnelen