Kronstadtunnelen

Kronstadtunnelen blir en 470 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.

Kontaktpersoner

Oversikt.PNG

Viktige hendelser:

Oktober 2019: Siste godstog gjennom Kronstadtunnelen
Mars 2020: Prosjekteringskontrakt til Multiconsult:
Høst 2020: Byggearbeid ut på anbud
Vår 2021: Utvidelse av tunnellen starter
Vinteren 2022/23: Åpning av gang - og sykkelltunnelen

Siste nytt om Kronstadtunnelen