Kronstadtunnelen

Status Kronstadtunnelen, inntrekkshall og arbeid videre Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone.

Kontaktpersoner

Kronstadtunnelen
22. mars ble siste salve i forbindelse med selve utvidelsen av Kronstadtunnelen sprengt, nesten to måneder før planlagt. Tunneltverrsnittet gir nå plass til både gang- og sykkelvei. Neste arbeidsoperasjon vil være å ta ut såkalte «bunnrensk-masser», altså sprengningsmasser som ligger igjen i tunnelen, og som har fungert som anleggsvei under tunneldrivingen. Når disse er fjernet starter inntransport av nye masser for veioppbygging. Vi etablerer ny veibane for gang- og sykkelvei, og samtidig legges det ny teknisk infrastruktur gjennom tunnelen. I tillegg utføres det innredningsarbeider i form av vann- og frostsikring og montering av veggelementer i hele tunnelens lengde.

Den ferdig utvidete Kronstadtunnelen gir god plass til både gang- og sykkelvei.

Det vil fremdeles være enkelte små salver for å lage gangtunellen vevd siden av sykkeltunellen i Møllendal.
Veidekke sin prosjektblogg forteller deg om arbeidene de utfører og oppdaterer med bilder, samt en aktivitetskalender som viser tidspunkt for når ulike arbeidsoperasjoner skal utføres 


Arbeidstiden for tunneldrivingen

 •  07:00-22:00 Mandag til fredag
 •  08:00-18:00 Lørdag

  Her kan du å melde deg på sprengningsvarsel og finne kontaktinformasjon for nabokontakt hos Veidekke

 

Fakta:
Kronstadtunnelen blir en 470 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen. Arbeidet med å bygge gang - og sykkelltunnelen er forventet ferdig vinteren 2022/23.  Etter ferdigstillelse blir det overføring til eier Statens vegvesen for teknisk testing frem mot en forventet åpning våren 2023.

Siste nytt om Kronstadtunnelen

 • Utrasing i løsmassetunnelen ved Mølledal

  Kronstadtunnelen
  Lørdag morgen raste en liten del av kanten av Møllendal gravplass inn i Kronstadtunnelen som utvides til å bli gang - og sykkeltunnel mellom Kronstad og Møllendal. Utrasingen skjedde i forbindelse med arbeid i løsmassetunnelen som er gangvei – delen ut av Kronstadtunnelen.
 • Status Kronstadtunnelen, inntrekkshall og arbeid videre

  Kronstad
  Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone.
 • Utvidelsen av sykkeltunnelen starter nå fra Kronstadsiden

  Kronstadtunnelen
  Nå er nærmere enn halvparten av utvidelsen av sykkeltunnelen mellom Kronstad og Møllendal unnagjort. Onsdag denne uken starter driftsapparatet for utvidelsen av tunnelen på Kronstad. Nytt innlegg på prosjektbloggen til Veidekke forteller mer om hvordan arbeidet vil utarte seg i tiden fremover og hvordan du kan motta varslinger.