Kronstadtunnelen

For å gjøre det klart til gangs- og sykkelvei arbeides det nå med utvidelse av den eksisterende Kronstadtunnelen. I Møllendal skal det også lages ny uttrekkstunnel for BaneNor.

Kontaktpersoner

Les mer her om planene for oppstart

Skanska skal sprenge de første 30 meterne i Kronstadtunnelen og dette arbeidet vil pågå frem mot midten av juli. Tunnelen drives sakte men sikkert innover i flere seksjoner på grunn av liten overdekning. Dermed vil rystelsene for dette sprengningsarbeidet være på et mye lavere nivå enn normalt.
På denne siden vil det oppdateres med fremdriftkart ukentlig.

Arbeidstiden for tunneldrivingen

  •  07:00-19:00 Mandag til fredag
  •  08:00-16:00 Lørdag

    For å motta SMS-varsel:
  • Send SMS HAUKELAND til 27333
    For å melde deg av sprengningsvarsel:
  • Send STOPP HAUKELAND til 27333

For nabokontakt frem til sommeren og nyhetsbrev fra Skanska

Fakta:
Kronstadtunnelen blir en 470 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen. Åpning av gang - og sykkelltunnelen vinteren 2022/23: 

Siste nytt om Kronstadtunnelen