Spørsmål og svar om sporarbeidet

Her vil vi fortløpende legge inn spørsmål og svar i forbindelse med arbeidet på Kronstad i sommer.

 

Jeg har fått SMS om alternativt opphold - hva gjør jeg?
Kontakt oss aller helst på epost bybanen.utbygging@vlfk.no - alternativt på telefon 400 07 400. På bakgrunn av bosted vil vi kunne tilby og booke alternativt opphold (overnatting med frokost) for aktuelle datoer.  For de fleste tilfeller vil overnatting være på hotell Terminus eller Zander K ved Jernbanestasjonen.

For bedrifter som vil ha behov for alternativt kontorplass på dagtid, vil møte/konferanserom være alternativ til hotellrom.

Jeg har ikke fått melding om alternativt opphold - men det bråker slik at jeg ikke får sove likevel.

I meldingen vi sendte ut 12. mai, hadde vi forhåndsvurdert en del adresser som vi anså ville oppleve støyende arbeider.  Det betyr ikke at støyen slutter fra en gate til den andre. Vi har flere støymålere ute i området Kronstad, og dersom du opplever støyende arbeider, så har du anledning til å sende oss en enkel søknad der du oppgir adresse og hva du opplever som støyende.  

Søknadsskjema finner du her >>

Vil jeg få dekket opphold jeg finner selv?
Nei. Tilbudet i sommer dekker nødvendig opphold i forbindelse med forventet støy på natt, og med hotell som Bybanen Utbygging har avtale med.  Dette vil i hovedsak bety hotell Terminus eller Zander K ved Jernbanen. Tilbudet er videre begrenset til opphold og overnatting med frokost. 
Vi vil selvsagt forstå at det kan være beboere som av fysiske og praktiske årsaker har behov som ikke kan dekkes av et sentrumshotell, så ta kontakt på bybanen.utbygging@vlfk.no for spørsmål. 

Har vi lov å jobbe på natt, søndager og helligdager? 
Først av alt er det aldri førstevalget å jobbe på natt, i helger og på helligdagen. De mest støyende arbeidene er derfor planlagt på dagtid og i ukedager, men med unntak spesielt for to firedagersperioder fra 19. juni og 10. juli.

Unødvendig arbeid skal ikke utføres på søndager og helligdager, men det er noen ytre rammer for vårt arbeid som gjør at dette blir nødvendig. Den støyende aktivitet som skal gjennomføres på Kronstad i de to avgrensede periodene er nødvendig å utføre på søndager for å være minst mulig til hinder for bybanedriften. For å bøte på støyen, tilbyr vi alternativt opphold til boliger som får arbeidet tettest på.

Går Bybanen som normalt i sommer?
I hovedsak ja.  Bybanen får redusert frekvens, og det vil være enkeltdager med buss for bane mellom Wergeland og Danmarksplass. Se skyss.no for mer informasjon.

Er Kronstad holdeplass åpen?
Ja, men vær obs på at Bybanen kun vil kjøre på ett av sporene i sommer. Halvveis i sommer vil bybanen også bytte spor, så avganger kan være fra motsatt holdeplass enn det som er vanlig.

Kan vi kjøre bil i Inndalsveien?
Ja, trafikken i Inndalsveien går som normalt.

Hvorfor gjør dere dette arbeidet nå i sommer når folk endelig kan kose seg ute?

Vi må dessverre utnytte den knappe tiden der Bybanen har mindre passasjerer og kjører med redusert frekvens i sommer.  Det gjør det mulig å både ha enkeltsporet drift av Bybanen og utføre anleggsarbeid samtidig. I tillegg utføres arbeidet i perioden der det ikke er undervisning på Høgskolen på Vestlandet som ligger tett opptil anleggsarbeidet.