Følg arbeidet på Kronstad uke for uke

Her kan du følge den løpende fremdriften i forbindelse med koblingen av Bybanens linje 1 og nye linje 2 på Kronstad. Merk at aktiviteter og tider kan endre seg gjennom sommeren.

 
 
DATO TID TYPE ARBEID OMRÅDE BESKRIVELSE STØY OG ALTERNATIVT OPPHOLD UTFØRT
13.mai 01:00 - 05:00 Sporarbeid Bjørnsonsgaten og ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Test av midlertidig sporveksel med Bybanevogn Kranbil, sporveksel som løftes og festes.  Bybanevogn som rolig kjører over sporvekslene.  

   V  

 22. mai 04:15 - 15:00 Forberedelser spor Inndalsveien ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

22. mai ble klatrevekselen testet for andre gang i Bjørnsonsgaten. Systemet bestod testen, og Bybanen er nå klar for å kunne kjøre  med enkeltsporet drift over Kronstad i sommer.

 Kranbil, sporveksel som løftes og festes.  Bybanevogn som rolig kjører over sporvekslene      

   V

           
7.- 12. juni  07:00 - 19:00 Forberedelser spor Inndalsveien Forberedelser - nye gangveier til-fra holdeplass    

   V

10. juni 19:00 - 22:00 Forberedelser spor Inndalsveien Sette opp anleggsgjerder mellom Inndalsveien og bybanesporet Kranbil som løfter gjerder på plass. Generell anleggstøy. Arbeid må utføres mens det er minst mulig trafikk i Inndalsveien og på Bybanen      

   V

14. - 18. juni 07:00 - 19:0 Støytiltak Inndalsveien Sette opp støydempende gjerder langs deler av Inndalveien  

  V

15. - 19. juni 00:20 - 04:30 Kjøreledninger Inndalsveien og Bjørnsonsgaten Justere og klargjøre kjøreledningene for enkeltsporet drift Nattarbeid - ikke spesielt støyende arbeid som må utføres når Bybanen ikke går og det er lite trafikk i Inndalsveien.

  V

14. - 17. juni   Buss for bane Wergeland - Danmarsplass Se driftsmeldinger på skyss.no for mer informasjon Buss for bane på natt 14.-17. juni

  V

                                                                                                   START FASE 1    

19. juni 05:00 - 15: 00 Buss for bane Wergeland - Danmarksplass Se skyss.no for mer informasjon    Pågår
19. juni 05:00 - 15:00 Montering av midlertidige sporveksler  Bjørnsons gate og ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Kranbiler som løfter sporveksel på plass. Test av sporveksler med bybanevogner.      

  V

19. juni 15: 00 -    Bybanen med enkeltsporet drift      
19. - 23. juni  24/7 Fjerne eksisterende spor Inndalsveien ved  Høgskulen på Vestlandet (HVL) Betongsaging, asfalthakking, kutting av skinner. Bortkjøring av masser Berørte adresser varslet per SMS om arbeidsintens firedagersperiode og tilbud om alternativt opphold  Pågår
 23. - 27. juni  24/7 Lage klart for nytt spor Inndalsveien ved Høgskulen i Vestland (HVL) og Kronstad holdeplass Generelt anleggsarbeid, lastebiler, gravemaskiner   Berørte adresser som varslet per SMS om generelt anleggsarbeid på natt  
 27.juni - 10. juli  24/7 Legge nytt spor Inndalsveien ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Kronstad holdeplass Generelt anleggsarbeid, lastebiler, gravemaskiner. Sveising av skinner  Berørte adresser varslet per SMS om generelt anleggsarbeid på natt  
                                                                                                                                  START FASE 2    
 11. - 12. juli 05:00 - 01:00 Buss for bane Wergeland - Danmarksplass Se skyss.no for mer informasjon    
 10. - 14 juli   Sporarbeid Fjerne sporvekslel til gammel depotområde og fjerne spor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Ved Inndalsveien/Fabrikkgaten og ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Betongsaging, asfalthakking, kutting av skinner. Bortkjøring av masserArbeid i spor, tilrettelegge for nytt spor og generelt anleggsarbeid Berørte adresser varslet per SMS om arbeidsintens firedagersperiode og tilbud om alternativt opphold  
20.juli  08. august  24/7 Grunnarbeid. Lage klart for nytt spor Ved Inndalsveien/Fabrikkgaten og ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)   Berørte adresser varslet per SMS om generelt anleggsarbeid på natt  
 08. - 09. august 05:00 - 01:00 Buss for bane  Wergeland - Dansmarksplass  Se skyss.no for mer informasjon    
 08. - 09. august 05:00 - 01:00 Fjerning av midlertidige sporveksler  Bjørnsons gate og ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)      
 09. august  05:00 Sporarbeid avsluttes        
 09. august  05:00 Bybanen går som normalt        
 09. august - sommer 2022 07:00 19:00 man - fre. 08:00 - 16:00 lør Anleggsarbeid på Kronstad frem til sommeren 2022   Meld deg gjerne på Skanska nyhetsbrev ved å sende epost til BybanenD12@skanska.no    
 Høst 22    Test - og prøvekjøring        
 2022/23    Åpning av Bybanen til Fyllingsdalen