I sommer kobler vi sammen bybanelinjene på Kronstad

Fra 19. juni til 8. august blir det arbeid døgnet rundt med å fjerne gamle sporveksler på linje 1 og legge ned en ny sporveksel for koblingsspor mot den nye linje 2 på Kronstad. Det gjør det mulig å flytte bybanevogner eksempelvis fra depotet på Kokstad via dette nye sporet til Fyllingsdalen. Arbeidet medfører dessverre en del støy gjennom sommeren, og noen adresser rundt bybanearbeidet vil få tilbud om alternativt opphold.

Kontakt Bybanen Utbygging på dagtid

Vi har veldig mye som skal skje innenfor et veldig lite tidsvindu på Kronstad i sommer. I tiden Bybanen har sommerruter, skal vi jobbe døgnet rundt med å koble linje 1 med linje 2. Dette skal vi også gjøre mens Bybanen går tilnærmet som normalt. 

Det mest støyende arbeidene blir utført på dagtid, men det vil bli aktivitet og anleggsdrift hele døgnet i anleggsområdet som i hovedsak er i Inndalsveien fra Høgskulen Vestlandet til krysset mot Bjørnsonsgaten.

Klikk på banner for å komme til oversikten over hva som skal gjøres i Inndalsveien

 

Arbeidet er delt inn i to hovedfaser

  • I første fase fra 19. juni til 10. juli fjerner vi en del av det eksisterende sporet ved Høgskulen på Vestlandet for å legge ned en ny sporveksel som knytter linje 1 til linje 2. 
  • I andre fase fra 11. juli – 8. august vil fjerne og montere sporveksel nummer to utenfor Høgskulen på Vestlandet. Vi vil også fjerne to sporveksler ved Inndalsveien/Fabrikkgaten som gikk til det gamle depotet på Kronstad. Her vil det komme vanlige skinner.

Følg arbeidet i sommer uke for uke >>

 

Støyende arbeider gjennom sommeren – og to intense helger

Det trange tidsvinduet Bybanen Utbygging må bli ferdig på betyr at arbeid utføres både dag og natt i hele perioden. På denne siden vil vi oppdatere arbeidene som skal utføres. Vi vil understreke at det mest støyende arbeidet er planlagt på dagtid. 

De mest støyende arbeidene er planlagt på dagtid og i ukedagene, men vi kommer ikke unna at det blir arbeid som oppfattes som støyende også i helger og på natt. Eksempelvis vil det være behov for å kjøre bort betongmasser fra sporet på natt.

Vi vil gjøre beboere på Kronstad spesielt oppmerksom på at når skinnene kuttes 19. juni og 11. juli, så vil det være to firedagersperioder med støyende arbeid både på dag og på natt

SMS – varsel til beboere
Å jobbe med skinnekutting og nattarbeid i et tett bebygget område er ikke en ønskesituasjon.

Det viktigste vi gjør er å legge det mest støyende arbeidet på dagtid, og vi har hatt god dialog med Miljørettet helsevern i planleggingen av dette arbeidet. Vi er i en situasjon med et ytre krav om å bli ferdig innen 8. august, og med nødvendig arbeid på natt, vil vi som viktigste støytiltak kunne tilby et annet sted å sove eller oppholde seg for tidsperioder med mye støy og nattarbeid.

For å nå ut til beboere, er det sendt ut SMS til rundt 1500 mottakere i området Kronstad

  • Vi har sendt ut SMS – varsel til et stort område rundt Kronstad om arbeidene vi skal utføre i sommer. 
  • Noen beboere og bedrifter har i tillegg fått en egen SMS der vi har angitt datoer der vi tilbyr alternativt opphold.
  • For de fleste som har blitt tilbudt alternativt opphold vil dette bety at vi tilbyr et annet sted å sove og oppholde seg gjennom en eller begge av de to firedagersperiodene med skinnekutting som starter 19. juni og 10. august
  • For de fleste vil alternativt opphold være Terminus eller Zander K ved Jernbanestasjonen

Les mer om muligheten for alternativt opphold >>

Bybanen får enkeltsporet drift over Kronstad
Passasjerene på Bybanen vil ikke merke så mye til koblingsarbeidet. Se skyss.no for passasjerinformasjon med Bybanen.

Vi har planlagt arbeidet slik at det er mulig å kjøre Bybanen i hele anleggsperioden. Ved å legge to sporveksler oppå det eksisterende sporet i begge ender av Kronstad holdeplass, så kan vi ha enkeltsporet drift gjennom sommeren forbi anleggsområdet. Først går Bybanen i begge retninger kun i sporet som normalt går til sentrum. Så bytter vi om og kjører kun i sporet som går til Flesland. 

 


Epost: bybanen.utbygging@vlfk.no
Telefon: 400 07 400
(man - fre 08:00 - 15:00)

Søndag 11. juli: Telefon - og e-post betjenes 11:00 - 14:00

Snarveier