Kronstad

Her finner du fremdrift og nyheter om Kronstad holdeplass

Kontaktinformasjon til entreprenør

Siste nytt om Kronstad

 • Nå legger vi spor fra Kronstad mot Mindemyren

  Kronstad
  Vi er nå kommet så langt i byggingen av Bybanen på Kronstad at det er tid for å legge sporene til Fyllingsdalen. Dette skal vi gjøre på strekningen nye Kronstad holdeplass, under bybanebroen i Inndalsveien og forbi Krohnhaugen i tidsrommet 25. august til 29. september.
 • Spørreundersøkelse til beboere på Kronstad

  Kronstad
  Bybanen Utbygging gjennomførte sommeren 2021 sporarbeid på linje 1 i Inndalsveien og i Bjørnsonsgate. Arbeidet startet 19. juni og ble sluttført som planlagt natt til 9. august. Vi vil gjerne gi naboer muligheten til å gi oss en tilbakemelding på hvordan vi løste informasjonsarbeidet knyttet til sommerens sporarbeid. Spørreundersøkelsen er anonym, og tar under tre minutter å gjennomføre.
 • Arbeid i bybanesporet på Kronstad

  Kronstad
  Bybanen Utbygging utfører nå i april og tidlig mai justeringer på bybanesporet i Inndalsveien og i Bjørnsonsgaten. Arbeid som er støyende utføres i hovedsak på dagtid, og annet arbeid i sporet utføres på natt når det er minst trafikk i sporet.